Rok Praw Pacjenta

Obchody Roku Praw Pacjenta Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Koło Terenowe przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu zaakcentowało konferencją naukową „2006 – Rokiem Praw Pacjenta. Rola pielęgniarki w społeczeństwie”.


dr Grażyna Franek

Witając gości przewodnicząca PTP Koło Terenowe przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu Krystyna Klimaszewska, mówiła: Pojawia się potrzeba edukacji społeczeństwa nad egzekwowaniem swoich praw również w roli pacjenta. Do zainicjowania konferencji i podjęcia dyskusji na temat przestrzegania praw pacjenta zmobilizowały nas realia pracy służby zdrowia oraz interwencje pacjentów, często pierwsze nieudolne, nieśmiałe próby egzekwowania swoich praw.

Badania własne o genezie praw pacjenta, ustawodastwie i realizacji praw pacjenta omówiła mgr Bernadeta Drozdowska.
W swoim wystąpieniu podkreśliła dążenie polskich placówek zdrowia do standardów europejskich w przestrzeganiu praw pacjenta.

Z odczytem „Humanistyczne postawy personelu medycznego” wystąpił prorektor PWSZ w Raciborzu, dr.hab. Marian Kapica. Wykładowca PWSZ był szczególnie miło witany na mównicy, bowiem kiedyś kierował nieistniejącym już dziś Liceum Medycznym w Raciborzu. W swoim wykładzie dr Kapica m.in. wskazał momenty wspólne pedagogiki i medycyny, mówił o wychowaniu do zdrowia i nauczaniu zdrowia.Konieczność posiadania wiedzy na temat praw pacjenta wynika z gwałtownego postępu nauk medycznych. Postęp ten daje nadzieję chorym, obiecując zdrowie, a zdrowym skuteczną ochronę przed jego utratą. Rozwój techniczny i technologiczny odhumanizował wiele dziedzin życia. Proces ten nie ominął medycyny. Dlatego też należy nadać jej wymiar ludzki i przekładać interes oraz dobro pacjenta nad wyłączny interes nauki i społeczeństwa.- dodała przewodnicząca PTP Krystyna Klimaszewska.O prawach osób chorych psychicznie mówiła prezes Stowarzyszenia na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego „Persona” w Raciborzu mgr Halina Rycerz – Kuliga.Wykład „Dylematy etyczno – moralne w pracy pielęgniarskiej” dała dr Hanna Paszko z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Autorka wielu publikacji z dziedziny opieki medycznej mówiła m.in. o źle pojętej solidarności personelu, kryjącego niekompetentnych pracowników, opisała również trudne sytuacje etyczne, z którymi na co dzień styka się służba medyczna.


O nowoczesnych formach opieki farmaceutycznej mówił wiceprezes Okręgowej Śląskiej Izby Aptekarskiej mgr Piotr Klima.- reklama -

Własne badania „Pielęgniarka w oczach społeczeństwa” przedstawiła Katarzyna Lokacz, członek Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprwanych „Podaj rękę”. Swoje wystąpienie podsumowała słowami jednej z pacjentek: „Pielęgniarki pracują jak mrówki, a jest ich jak na lekarstwo”. FONT>
Zofia Kurzeja, wykładowca Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1 w Raciborzu przedstawiła działania szkoły w przygotowaniu przyszłych kadr medycznych. W podsumowaniu podkreśliła, że odpowiedzialność za kształtowanie właściwej postawy etycznej młodych ludzi spoczywa nie tylko na nauczycielach praktycznej nauki zawodu, ale na całym personelu medycznym. Bowiem uczniowie, przebywający na praktykach w placówkach służby zdrowia, bacznie przyglądają się relacjom personelu medycznego z chorym i jego rodziną, i z tego praktycznego doświadczenia czerpią wzorce.Konferencję zakończyło wystąpienie Marii Kukawskiej, Rezcznika Praw Pacjenta przy NFZ w Katowicach, która zanim odpowiedziała na pytania zadane z sali, zaznaczyła, że powołane przy ministrze zdrowia Biuro Praw Pacjent jest partnerem, a nie podwładnym ministra. Biuro jest lekarskim nadzorem nad służbą zdrowia, a jego działania służą pacjentowi, a więc całemu społeczeństwu.


Na pytania zebranych odpowiadał również dyrektor medyczny dr Zbigniew Wierciński. Wykładom przysłuchiwali się lekarze, m.in. dyrektor ds. kontraktów dr Marek Labus, prdynator oddziału dermatologicznego Anna Wójtowicz oraz pielęgniarki, inni medyczni i niemedyczni pracownicy służby zdrowia.Nad sprwanym przebiegiem konferencji czuwały: Krystyna Klimaszewska, inicjatorka spotkania, Beata Wysoczańska -Skroban, Aniela Miketta.
Konferencji towarzyszyła wystawa malarstwa Katarzyny Bądkowskiej i haftu artystycznego Zygmunta Łobosa.
/BSp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here