60 lat szkoły na Ostrogu

Szkoła Podstawowa nr 1 była pierwszą po II wojnie światowej, która rozpoczęła działalność. Pierwsza szkoła uformowała się 7 czerwca 1945 roku w budynku przy ul. Cecylii, dzisiaj zajmowanym przez PWSZ. Od tego czasu szkoła dwukrotnie zmieniała siedzibę. W 1961r. przeniosła się do nowego budynku – szkoły pomnika 1000-lecia państwa polskiego przy ul. Królewskiej, w 1988 roku do kompleksu przy ul. Elżbiety.Dzisiaj, w jubileusz 60-lecia, placówka popularnie nazywaną „Szkołą na Ostrogu” liczy 450 uczniów i jest z wszech miar szkołą europejską. Jako pierwsza w powiecie utworzyła oddziały integracyjne, włączając do powszechnej edukacji dzieci niepełnosprawne, a dzieląc się doświadczeniami z innymi placówkami integracyjnymi, wzbogacała również własny warsztat pracy, czego dowodem są prestiżowe wyróżnienia.Do szczególnych osiągnięć Szkoły Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi jej dyrektor Beata Stępień (zdj.1.) zalicza realizację 6 międzynarodowych projektów interdyscyplinarnych w ramach Europejskiego Programu Edukacyjnego Socrates- Comenius i realizację 4 polsko-czeskich projektów edukacyjnych w ramach Programu PHARE. Ze szkołą podstawową ZS Vrchni w Opawie współpracujemy od 1999roku, razem wchodziliśmy do Unii. To z tą szkołą razem zorganizowaliśmy szereg projektów edukacyjnych, wystaw, imprez z udziałem społeczności Raciborza i Opawy.

Od 2000 roku szkoła uczestniczy w edycjach projektów EPE Socrates- Comenius i z tego tytułu nawiązała współpracę ze szkołami w Szwecji i Niemczech. W drugiej edycji od 2003 roku rozszerzono kontakty o szkoły w Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Kontakty ze szkołami w Europie to promocja Raciborza i Polski – zaznacza dyrektor Beata Stępień. I dodam, że całkiem dobrze wypadamy w ocenie naszych sąsiadów. Niejednokrotnie zaskakujemy ich bazą dydaktyczną polskich szkół. W ciągu sześciu lat współpracy odbyło się 19 wizyt partnerskich z udziałem uczniów i pedagogów. Wspólnie zorganizowaliśmy wideokonferencję z zastosowaniem najnowszych technik multimedialnych. Realizowane w szkole międzynarodowe projekty spotykają się z uznaniem kuratorium oświaty.

Na jubileuszowe obchody przyjechali dyrektorzy partnerskich szkół (zdj.5.): z berlińskiej szkoły Paul Moor Schule dyrektor Edeltraud Huldish i nauczyciel Ursula Zachau, z Belafstu dyrektor Mercy Primary School Margaret Moffett, z Ennis w Irlandii dyrektor Pat Hanrahan i nauczyciel Brian Cullo, z opawskiej Vrchni 19 Zdenka Ondraśkowa.


Drugą dumą szkoły są innowacyjne projekty interdyscyplinarne, które angażują całą społeczność uczniowską od klas IV do VI.
W ciągu tego roku szkolnego realizowanych jest 14 projektów z różnych dziedzin: ekologia, fotografia, historia, muzyka, taniec, religia itp. Projekt zawiera roczną lub półroczną ofertę zadań dla uczniów jednego rocznika, ale stawia na interdyscyplinarność przedmiotów.

Praca metodą projektów sprawdza się już 4 rok i ciągle cieszy się popularnością. Powstało mnóstwo ciekawych prezentacji, a najważniejsze są cele takiej pracy: rozwijanie kreatywności u uczniów, uczenie współpracy, umiejętności komunikacji werbalnej i umiejętności prezentacji wytworów pracy własnej i zespołu. Jednym słowem budowanie kompetencji Europejczyka
– podsumowuje dyrektor szkoły Beata Stępień.

/BSp/

Zdj.2 z obchodów nadania nowego sztandaru
zdj.4
Plakat informujący o uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod szkołę 1000-lecia (kronika szkolna)

- reklama -
- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here