V Raciborski Festiwal Ekologiczny

V Jubileuszowy Raciborski Festiwal Ekologiczny Piosenki i Wiersza
dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej – Racibórz 2006 – Zasięg Ogólnopolski.

Założenia organizacyjne:
TERMIN: 8 – 11 CZERWCA 2006

7 czerwca ( środa wieczór)
– przyjazd uczestników zamiejscowych: bursa noclegowa

8 czerwca – I dzień Festiwalu – czwartek
WIERSZ:

godz.10.00 – 11.00 – spotkanie organizacyjne: sala widowiskowa MDK w Raciborzu
godz.12.00 -13.30 – uroczyste otwarcie Festiwalu podczas trwania dorocznego Festynu Ekologicznego szkół miasta Raciborza: scena plenerowa – Rynek
godz.13.30 – 15.00 – przerwa obiadowa
godz.15.00 – 18.00 – warsztaty literackie – zajęcia w grupach MDK
godz.18.00 – 19.30 – udział w spotkaniu literackim – TMZR
godz.19.30 – 20.30 – przerwa kolacyjna
godz. 20.30 – 22.00 -wieczór wspomnień festiwalowych – „Przeżyjmy to raz jeszcze” materiały wideo, VCD – RECITAL laureatów poprzednich edycji Premiera filmu P. Ewy Wawoczny
godz.22.00 – cisza nocna

PIOSENKA:
godz.10.00-11.00 – spotkanie organizacyjne: sala widowiskowa MDK w Raciborzu
godz.12.00 -13.30 – uroczyste otwarcie Festiwalu podczas trwania dorocznego Festynu Ekologicznego szkół miasta Raciborza: scena plenerowa – Rynek
godz.15.00 – 18.00 – warsztaty wokalne – zajęcia w MDK
godz.18.00 – 19.30 – przesłuchania indywidualne
godz.19.30 – 20.30 – przerwa kolacyjna
godz. 20.30 – 22.00 -wieczór wspomnień festiwalowych – „Przeżyjmy to raz jeszcze” materiały wideo, VCD – RECITAL laureatów poprzednich edycji Premiera filmu P. Ewy Wawoczny
godz.22.00 – ciza nocna


9 czerwca – II dzień Festiwalu – piątek
WIERSZ:

godz.9.00 – 10.30 – seminarium ekologiczne – UM Racibórz
godz.10.30 – 13.30 – warsztaty literackie
godz.13.30 – 14.30 – przerwa obiadowa
godz.14.30 – 15.45 – spotkanie z ekologami
godz.16.00 – 19.00 – warsztaty literackie
godz.19.00 – 20.00 – przerwa kolacyjna
godz. 20.30 – 22.00 – „WIECZÓR INTERPRETACJI” – oraz wspomnień literackich z okazji V edycji Festiwalu
godz.22.00 – cisza nocna

PIOSENKA :
godz.9.00 – 10.30 – seminarium ekologiczne – UM Racibórz
godz.10.30 – 13.30 – warsztaty wokalne
godz.13.30 – 14.30 – przerwa obiadowa
godz.14.30 – 15.45 – spotkanie z ekologami
godz.16.00 – 19.00 – warsztaty wokalne
godz. 20.30 – 22.00 – „WIECZÓR INTERPRETACJI” – oraz wspomnień literackich z okazji V edycji Festiwalu
godz.22.00 – ciza nocna


10 czerwca – III dzień Festiwalu – sobota
WIERSZ :
godz.9.00 – 13.30 – spotkanie z Przewodniczącym Juty Konkursu Poetyckiego/warsztaty literackie – Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu
godz.13.30 – 15.00 – przerwa obiadowa
godz.15.30 – Koncert Konkursu Piosenki Ekologicznej – sala RDK lub D.K. „Strzecha”
godz.19.00 – ogłoszenie listy laureatów
godz.20.00 – „Spotkanie integracyjne” – prowadzone przez studentów PWSZ w Raciborzu(ognisko/inna forma)
godz.22.00 – cisza nocna

PIOSENKA:
godz.9.00 – 13.30 – piosenka: próby do Koncertu Konkursowego – sala RDK, ul. Chopina Racibórz
godz.13.30 – 15.00 – przerwa obiadowa
godz.15.30 – Koncert Konkursu Piosenki Ekologicznej – sala RDK lub D.K. „Strzecha”
godz.19.00 – ogłoszenie listy laureatów
godz.20.00 – „Spotkanie integracyjne” – prowadzone przez studentów PWSZ w Raciborzu(ognisko/inna forma)
godz.22.00 – cisza nocna


11 czerwca – IV dzień Festiwalu – niedziela
WIERSZ:

Godz. 10.00 – konsultacje indywidualne z prowadzącymi warsztaty(MDK)
godz.14.00 – przerwa obiadowa
godz.15.00 – Spotkanie z Jurorami Festiwalu – sala widowiskowa MDK
godz.17.00 – Koncert Galowy Festiwalu

PIOSENKA:
godz.10.00 – próby do Koncertu Galowego Festiwalu – sala RDK lub D. K .”Strzecha”
godz.14.00 – przerwa obiadowa
godz.15.00 – Spotkanie z Jurorami Festiwalu – sala widowiskowa MDK
godz.17.00 – Koncert Galowy Festiwalu.

W konkursie piosenki mogą wziąć udział soliści i zespoły wokalne (do 4 osób), w kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Warunkiem akceptacji zgłoszenia jest przygotowanie dwóch piosenek o tematyce ekologicznej (mile widziane będą utwory autorskie). Ponadto na przełomie kwietnia i maja br. odbędą się przesłuchania regionalne (w Raciborzu i w Rybniku, w Świdnicy i w Warszawie), kwalifikujące do udziału w festiwalu. W przypadku nie uczestniczenia w przesłuchaniach regionalnych, przesłać należy nagrania piosenek wraz z wydrukowanymi tekstami.

W konkursie wiersza ekologicznego, pod hasłem „Ziemia – nasza zielona ojczyzna”, mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie trzech wierszy nawiązujących do tematu i wpisujących się w ekologiczną ideę festiwalu. Propozycje wierszy (wcześniej nie publikowanych) należy przesłać w kopertach opatrzonych informacjami: imię i nazwisko, wiek autora i typ szkoły.

- reklama -

Zgłoszenia do obu konkursów przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2006 roku. Nagrania piosenek wraz z wydrukowanymi tekstami i kartą zgłoszenia oraz propo zycje wierszy wraz z kartą zgłoszenia przesyłać należy na adres organizatora:

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu

ul. Stalmacha 12

47 – 400 Racibórz

z dopiskiem „Festiwal Ekologiczny”

Należy również dokonać opłaty wpisowej w wysokości 15 zł na konto organizatora:

GETIN BANK S.A. o/Racibórz

nr rachunku 38 1560 1140 0000 9090 0004 2039

z dopiskiem „Opłata wpisowa – Festiwal Ekologiczny”

Uczestnicy pokrywają ponadto koszty zakwaterowania i wyżywienia na miejscu – organizator wskaże miejsce adresowe noclegów i zakładu zbiorowego żywienia. Ostateczna lista wszystkich osób zakwalifikowanych do udziału w festiwalu zostanie ogłoszona na stronach internetowych organizatora do dnia 19 maja 2006 r.

Tradycyjnie już uczestnicy festiwalu wezmą udział w zajęciach warsztatowych z zakresu formy utworów poetyckich i sfery tematycznej wiersza (konkurs wiersza ekologicznego) oraz w zajęciach doskonalących umiejętności wokalne i interpretacyjne w dziedzinie piosenki (konkurs piosenki ekologicznej). Ponadto zorganizowane zostaną spotkania z przyrodą. Festiwal zakończy Koncert Galowy 11 czerwca br. na dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Tak jak w poprzednich latach, efektami rzeczowymi festiwalu będzie płyta CD-live Koncertu Galowego wraz z reportażem z warsztatów oraz tomik wierszy.

Pobierz REGULAMIN.Patronat medialny obejmuje RACIBORSKI PORTAL INTERNETOWY


- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here