19.06. koniec terminu składania podań do szkół

Na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach został zamieszczony komunikat

dla dyrektorów szkół, uczniów i ich rodziców dotyczący rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2006/2007.

- reklama -

„Śląski Kurator Oświaty przedłuża termin składania dokumentów do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów do dnia 19 czerwca 2006 r.”

podpisano

po. Śląski Kurator Oświaty


Jerzy Zawarczyński


Przypominamy ważne terminy rekrutacji

1.Od 23 czerwca 2006 r. do 26 czerwca 2006 r. godz.1500 – termin dostarczania do wybranych szkół ponadgimnazjalnych potwierdzonych kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

2.28 czerwca 2006 r. godz. 1200- ogłoszenie list kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały.

3.Do 30 czerwca 2006 r. godz. 1200 – termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i oryginałów zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

4.30 czerwca 2006 r. godz. 1600 ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

5.Do szkół dysponujących wolnymi miejscami, uczniowie mogą być przyjmowani do dnia 28 sierpnia 2006 r., kiedy to nastąpi ostateczne zakończenie rekrutacji do szkół wszystkich typów.

O elektronicznej rekrutacji czytaj w dziale EDUKACJA.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here