Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 14

Prezydent Miasta Racibórz ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 14 w Raciborzu. Oferty należy składać w terminie do 21 lipca 2006 r.Ofert przyjmuje
Urząd Miasta Racibórz,
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu,
ul. Batorego 6,
47-400 Racibórz.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Racibórz. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

- reklama -

ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu;

ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną oceną pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dni! a 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, oraz nie toczy się przeciwk o niemu postępowanie dyscyplinarne;

nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych;
Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu i spełnia wymogi określone w ust. 1 pkt 2-8.Do konkursu może przystąpić także osoba niebędąca nauczycielem, która:

ukończyła studia wyższe magisterskie;
posiada co najmniej pięcioletni staż pracy,

posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w przedszkolu;

spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2 i 5-8.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola;

życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;

dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i pr zygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. – Dz.U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. z 2005 r. – Dz.U. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.);

oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem „KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 14 W RACIBORZU”.
/żródło: Starostwo Powiatowe/

- reklama -

14 KOMENTARZE

 1. To co się dzieje z zabytkami nabytymi przez osoby prywatne (pseudobizesmeni)przechodzi ludzkie pojęcie.Nabywają je nie wiadomo w jakim celu,a jak niewiadomo o co chodzi,to chodzi o pieniądze.W Raciborzu jest kilka takich zabytkowych budynków,które niszczeją,a właściciele nic sobie z tego nie robią, np.zajazd na ul.Londzina albo była przychodnia zdrowia na ul.W.Polskiego,której właścicielem jest właściciel Mrówki (Carmex).Powinno być takie prawo które by bardziej skuteczniej egzekfowało cdn.

 2. cd.na inwestorach szypsze podjęcie prac remontowych zabytków,których są właścicielami i zarazem podjeli się ich renowacji,a nie jakieś lewe przekręty związane z jakimiś ulgami z tytułu posiadania zabytkowych obiektów.Powinno się takich nie uczciwych biznesmenów karać za nie wywiązanie się z podjętych przez siebie obowiązków,łącznie z pozbawieniem mienia (obiektu zabytkowego)na rzecz skarbu państwa i odsprzedać inwestorom z ze szczerymi zamiarami,bo to wstyd by w centrum miasta stały takie rudery

 3. cd.a ich właściciele wydawali kasę na na prywatne inwestycje czy nowe samochody klasy”S”wogule się nie przejmując losem cennych zabytków.Ciekawe czy niektórzy biznesmeni wogóle pamiętają że coś takiego posiadają?

 4. Całkiem niedawno na łamach Nowin Raciborskich pojawiła się informacja, że krakowski deweloper ma zamiar sprzedać pałac w Krowiarkach za milion złotych. Czy dzisiaj już wiadomo o chętnym bądź chętnych na ową posiadłość?. Przyznam się szczerze, że z zazdrością patrzę na zamek w Kamieniu Śląskim (między Krapkowicami, Strzelcami a Opolem, który został wykupiony przez kurię (a raczej resztki zamku będące w ruinie). teraz obiekt ten położony w małej mieścinie na uboczu cywilizacji przyciąga turystów..

 5. …pielgrzymów (jest to miejsce narodzin św. Jacka) a także poważnych biznesmenów, którzy mają tam sympozja i konferencje (Fiat Auto Poland). Obiekt sam na siebie zarabia a ostatnio przerobiono dawne stajnie na sanatorium. Podobne zjawisko ma miejsce w Rudach Raciborskich gdzie dawny zamek (pałac) został przejęty przez kurię w Gliwicach a ona sukcesywnie go remontuje. Szkoda by największy, najpiękniejszy i zarazem najlepiej zachowany (jeszcze) pałac w Krowiarkach ulegał dalszemu niszczeniu.

 6. Obiekt ten ma niezwykłe kształty no i rozmiary. Może jakaś ekipa filmowa krajowa lub zagraniczna nakręci w jego wnętrzach coś horrorowatego:))). Taki obiekt może być wspaniałym hotelen w zaciszu na uboczu dla prominentów lub bogatych turystów z zachodu (gdyby Gołębieski miał kolejny hotel ale unikatowy w swym kaształcie to by było wspaniale). Co do obiektu na rogu Wojska Polskiego i Ludwika to wydaje się, że jest on potrzebny obecnemu właścicielowi (Jacheć)tylko jako stelaż pod reklamę „Mrówki”.

 7. za niemca obiekty te swiecily blaskiem. Wszystkie zamki i palace ksiazece byly w bardzo dobrym stanie.W ksiegarniach w Raciborzu sa ksiazki w ktorych sa stare pocztowki tych wszystkich obiektow „Stary Raciborz- Das alte Ratibor” i „Powiat raciborski- Ratiborer kreis” i nie widzialem zeby ktorys z tych zamkow byl zniszczony. Teraz jest polska i polak potrafi- zniczczys i rozpiepszyc wszystko. tylko niektore obiekty sa wyremontowane i to przez kogo? Przez niemca, kupuja je bogaci niemcy czy polscy

 8. Znowy zaczynacie z tą niemiecką propagandą, jakbyście nie wiedzieli kto decyduje jak ratować budżety samorządów. Jak chodziło o niemckiego koontrachenta na Centrum Logistyczne w Studziennej, miało być 150 nowych miejsc pracy -jest 15, nikt nie oponował gdy za niewielkie pieniądze, z dużymi rabarami, okradano kasy samorządowe.Wszyscy wiedzą, że Wasi ludzie też zasiadają we władzach samorządowych i mają tam swój udział w tym bagnie raciborskim

 9. a gdzie jest prokurator ,jesli to zabytek to podlega ochronie i nie można go ot tak zniszczyc.Oczywiscie to wielki skandal.Komu przeszkadzał ten dom dziecka.Oszustom.Na marginesie to majątkiem jest np. sam płot który znika w szybkim tempie.

 10. Pałac jest piękny,tylko fachura tj pojektant musi wydobyć z niego to co już jest w nim to coś.Układ parkowy poprawić lekko ,no i to ogrodzenie .Może nowy wlaściciel da notkę czy coś takiego

 11. a pałac terz moknie samotnie a mógł by tętnić życiem. W piwnicy kuchnia pichci smakołyki i windą na parter docierają smakołyki i atmosfera swojska nadaje ton zabawie na dwa ta itd

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here