Konferencja wymiany wiedzy dotycząca działalności klastrowej

Konferencja wymiany wiedzy dotycząca działalności klastrowej / tworzenia sieci współpracy w różnych regionach europejskich odbędzie się 7 września 2006 r. w Hotelu Polonia.Powiat raciborski wraz z regionami Niemiec, Austrii, Włoch, Wlk. Brytanii, Grecji, Szwecji i Belgii – partnerami europejskimi, uczestniczy w realizacji projektu Interreg II C – Innofire – A European Project of Intterregional Cooperation for the Development of Innovative Regional Economic Clusters.

Celem projektu jest utworzenie sieci powiązań i współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i innymi zainteresowanymi jednostkami krajowymi oraz partnerami zagranicznymi, zwiększenie intensywności współpracy, polepszenie produktywności, jakości i innowacyjności, wymiana doświadczeń między partnerami, a także utworzenie ogólnoeuropejskiej bazy firm tzw. MediMap (Medical Technologies Map), która ułatwi nawiązanie kontaktów i współpracę z producentami, odbiorcami, usługodawcami i handlowcami sektora medycznego z Europy (www.innofire.net).


Konferencja ma służyć rozpowszechnianiu wiedzy o projekcie oraz ukazaniu zasadności tworzenia sieci współpracy w regionach.

Konferencja wymiany wiedzy dotycząca działalności klastrowej / tworzenia sieci współpracy w różnych regionach europejskich

Konferencja organizowana w ramach projektu Innofire Interreg II C


Racibórz 7.09.2006
Hotel Polonia, Racibórz, pl. Dworcowy 16


AGENDA
8.45 – 9.00 Słowa powitania
Starosta Raciborski
9.00-9.10 Prezentacja filmu o Raciborzu
Starostwo Powiatowe w Raciborzu
9.10-9.35 Prezentacja projektu Innofire Interreg II C
Lucia Seel, koordynator projektu, Clusterland, Austria
9.35-10.00 Prezentacja platformy współpracy biznesowej – narzędzie MediMap
Rauiner Hagedom, koordynator MediMap, Zenit NRW, Niemcy
10.00-10.15 Początki tworzenia sieci współpracy (w branży medycznej) w Powiecie Raciborskim
Daria Ogińska, Starostwo Powiatowe w Raciborzu
10.15-10.40 Rozwój Sieci Współpracy w województwie śląskim
Luk Palmen, Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiebiorstw, Katowice

10.40-11.10 przerwa kawowa

11.10-11.35 Prezentacja działalności klastrowej w Górnej Austrii
Max Kolmbauer, manager klastra, Clusterland, Austria
11.35-12.00 Rozwój klastrów w Niemczech
Nadine Moeller, dyrektor zarządzający siecią współpracy sektora medycznego, GWS NRW, Niemcy
12.00-12.25 Prezentacja działalności klastrowej w Emilia-Romagna
Paola Maccani, ERVET, Italy
12.30 – 14.00 lunch – zakończenie konferencji

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here