INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ W BIBLIOTECE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

W bieżącym roku w Szkole Podstawowej nr 4 została oddana do użytku uczniów pracownia multimedialna. Centrum znajduje się w pomieszczeniu czytelni szkolnej i mogą
z niego korzystać wszyscy uczniowie.
Zorganizowanie centrum informacji multimedialnej w naszej szkole było możliwe dzięki projektowi Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych
i pedagogicznych w 2005r., do którego SP 4 przystąpiła. Projekt współfinansowany był przez Europejski Fundusz Społeczny, a jego cel to wyrównywanie szans, inwestowanie w zasoby ludzkie i dążenie do zwiększenia możliwości zatrudnienia.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here