Nowa oferta Poradni

Zajęcia realizowane w naszej Poradni w roku szkolnym 2006/2007 dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.Zajęcia adresowane do uczniów:

1. „Agresja stop. Przyjaźń na start”; kl.IV – VI SP
i I – II gimnazjum.Warsztaty – 3 lekcje


2. Trening przeciwdziałania przemocy; kl. I – III SP.
Warsztaty, 3 x 2 godziny


3. „Zajęcia integracyjne”; kl. I : SP,Gimnazja, Szkoły ponadgimnazjalne.Warsztaty


4. „Zajęcia antystresowe”; ostatnie klasy szkół ponadgimnazjalnych. Warsztaty, 3 lekcje


5. „Pokochać siebie”; dziewczęta szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Warsztaty, 3 lekcje


6. „Świadome wybory”, uczniowie gimnazjum. Warsztaty, 3 lekcje


7. „Klub Przyjaźni”; uczniowie szkół podstawowych z problemami emocjonalnymi. Spotkania 1,5 godzinne, co 2 tygodnie, na terenie Poradni


8. „Bądź sobą i rusz głową”; uczniowie zdolni SP. Warsztaty. Spotkania 1,5 godzinne, co 2 tygodnie na terenie Poradni


9. „Karuzela uczuć”; dzieci 6 – letnie. Spotkania profilaktyczne
6 x 40 minut


10. „Magiczne słowa”; kl. I SP. Zajęcia profilaktyczne 3 lekcje


11. „Zajęcia ruchu rozwijającego W. Sherborne”; dzieci w wieku 6 – 8 lat. Zajęcia terapeutyczne 10 x 1 godz.


12. „Jak radzić sobie ze stresem przed sprawdzianem”; uczniowie kl. VI. SP. Zajęcia psychoedukacyjne 2 lekcje


13. „Jak radzić sobie ze stresem przed egzaminem”;
uczniowie kl. III gimnazjum. Zajęcia psychoedukacyjne 2 lekcje


14. „Jak uczyć się szybciej i skuteczniej”;
uczniowie kl. IV – VI SP. Warsztat 3 lekcje


15. „Uczę się, bo wiem jak”; uczniowie gimnazjum.
Warsztat – 3 lekcje


16. „Poznaję siebie”; uczniowie kl. I gimnazjum.
Warsztat – 2 lekcje


17. „Przygotowuję się do wyboru zawodu”;
uczniowie kl. II gimnazjum. Warsztat – 2 lekcje


18. „Wybieram zawód”; uczniowie kl. III gimnazjum.
Warsztat – 4 lekcje


19. „Poznanie siebie drogą do kreowania własnej przyszłości”; uczniowie młodszych klas szkół ponadgimnazjalnych.
Warsztat – 3 lekcje


20. „Kreowanie własnej przyszłości”; uczniowie kl.II – III
szkół ponadgimnazjalnych. Warsztat – 4 lekcje


21. „Aktywny na rynku pracy”; uczniowie kl.II – III
szkół ponadgimnazjalnych. Warsztat – 4 lekcje


22. Zajęcia grupowe ” Świadome decyzje zawodowe”; uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Cykliczne spotkania warsztatowo – informacyjne w zależności od potrzeb grupy


23. Zajęcia grupowe – „Przygotowanie do wejścia na rynek pracy”; uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Cykliczne spotkania warsztatowo – informacyjne w zależności od potrzeb grupy


24. Zajęcia grupowe ” W świecie bajek”; uczniowie młodszych klas SP. Spotkania cykliczne w zależności od potrzeb


25. Zajęcia terapeutyczno – logopedyczne dla dzieci z Zespołem Downa. Spotkania cykliczne 1 x w tygodniu 2 godz.


26. „Jak być asertywnym”; uczniowie wszystkich poziomów kształcenia. Zajęcia psychoedukacyjne – 2 lekcje


27. „Twórcze rozwiązywanie konfliktów”; uczniowie gimnazjum. Warsztat – 3 lekcje


28. „Narkotyki współczesne zagrożenia”; uczniowie gimnazjum
i szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia psychoedukacyjne 2 – 3 lekcje


29. Zajęcia grupowe dla dzieci z ADHD; uczniowie kl. I – III SP. Zajęcia terapeutyczne w zależności od potrzeb
Zajęcia adresowane do nauczycieli:

1. „Metody radzenia sobie ze stresem”
warsztat w PPP – 5 godzin


2. „Opracowywanie i wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego”. Prelekcja lub forma warsztatowo-informacyjny – 2 godziny


3. „Pomoc uczniom w przygotowywaniu się do wyboru zawodu
i drogi dalszego kształcenia”. Prelekcja lub forma warsztatowo-informacyjna. Czas do 2 godzin (1 lub 2 spotkania)


4. „Specyficzne trudności w nauce” – szkolenie Rad Pedagogicznych. Prelekcja wg zapotrzebowania


5. „Sytuacja dziecka dyslektycznego w szkole”. Prelekcja
wg zapotrzebowania


6. „Interpretacja zaleceń postdiagnostycznych”. Prelekcja
wg zapotrzebowania


7. „Asertywność a praca z dziećmi”. Zajęcia psychoedukacyjne
2-3 godziny


8. „Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o narkotykach”. Zajęcia psychoedukacyjne 2-3 godziny


9. „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (niedosłuch, niedowidzenie, choroby przewlekłe)”.
Prelekcja – 1 godzina


10. „Jak interpretować opinie PPP ?” Prelekcja + zajęcia warsztatowe 2 spotkania(każde po ok. 2-3 godziny)


11. Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych. Spotkania edukacyjno – warsztatowe 1 x w miesiącu 4 – 5 godz.


12. „Dziecko wykorzystywane seksualnie”. Prelekcja 1 – 2 godz.


13. „Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji”. Prelekcja + zajęcia warsztatowe w zależności od potrzeb


14. Inne zajęcia na zapotrzebowanie szkół
Zajęcia adresowane do rodziców:

1. „Wady wymowy – diagnoza , terapia”. Prelekcja
wg zapotrzebowania


2. „Rozwój mowy u dzieci”. Prelekcja wg zapotrzebowania


3. „Narkotyki na pewno nie moje dziecko”. Zajęcia psychoedukacyjne 2 – 3 godz.


4. „Niebezpieczeństwo uzależnień”. Zajęcia psychoedukacyjne
2 – 3 godz.


5. „Szkoła dla Rodziców”(program dla rodziców dzieci do lat 10 wspierający rodziców w procesie wychowania). Szkolenie warsztatowe 5 spotkań 2-3 godz.


6. Szkoła dla Rodziców ” Jak rozmawiać z nastolatkami? Szkolenie warsztatowe 5 spotkań po 3godz.


7. „Optymalne wspomaganie rozwoju – program dla rodziców dzieci od 0 do 6 lat”. Szkolenie warsztatowe 3 spotkania
po 2 godz.


8. „Psychoedukacja rodziców dzieci przedszkolnych”.
Szkolenie warsztatowe według zapotrzebowania


9. „Rozpoznawanie uczuć i radzenie sobie z nimi w komunikacji wewnątrzrodzinnej”. Pogadanka według zapotrzebowania


10. „Jak radzić sobie z agresją u dziecka?” Warsztat – 2 godziny


11. „Akademia Świadomego Rodzica”. Prelekcja: 1 godzina
raz w miesiącu


12. „Jak pomóc nastolatkowi wybrać zawód?”.
Prelekcja 1-2 godz.


13. „Przyczyny niepowodzeń szkolnych”.
Prelekcja według zapotrzebowania


14. „Praca domowa z uczniem dyslektycznym”. Pogadanka według zapotrzebowania


15. Pogadanki dla rodziców zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami
Zapraszamy także do korzystania z indywidualnych konsultacji
i innych stałych propozycji :


· Przesiewowe badanie słuchu (dzieci przedszkolne i uczniowie SP,

· Przesiewowe badanie wzroku (jw.)

· Przesiewowe badanie mowy (jw.)

· Targi Edukacyjne,

· Punkt Konsultacyjny „Uzależnieniom Nie”


Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Raciborzu, ul. Jana 14,

tel. 032 415 3547

- reklama -

14 KOMENTARZE

  1. No wreszcie doczekaliśmy się remontu ogrodowej! Ale te wybory działają mobilizująco na władze (może powinny odbywać się co pół roku a wtedy Racibórz będzie mógł poruszać sie takim tempem rozwoju jak obecnie Rybnik:)))

  2. O tak co pół roku wystarczy nawet co rok. Nie podoba mi się jednak pomysł z nowym chodnikiem. Stary był z płyt, muzyki chodnikowej można było z nich posłuchać. leżałem, słuchałem, teraz to tylko wspomienia zostaną. A może by zamiast kostek zastosować mp3? albo taśmę szpulową? Idąc od stalmacha na opawską można by kilka kawałków Dody odsłuchać.

  3. Czy robienie wymyślnych skrzyżowań, dróg, przejść dla pieszych zapewni nam bezpieczeństwo, otóż NIE!Prawo jazdy dostają wszyscy, którzy opłacą, przejdą szkolenie a następnie egzamin.Cykl szkolenia przyszłych kierowców umożliwia mnożenie durniów z uprawieniami.Dzieje się tak już od dawna.Wykluczanie ich odbywa się w sposób naturalny.Szkoda, że cierpią na tym Ci, którzy przestrzegają przepisy ruchu drogowego.

  4. Skuteczność nowego skrzyżowania na Matejki jest znikoma. Ciekawe czyj to był projekt. Na szczęście jednak nie powstało tam kolejne „rondo-doniczka”!

  5. Nie prawdą jedst żo dokłada się 1.5km bo wszyscy działkowcy ,( któym DYREKTOR pzd obiecywał ten dojazd) DOKŁADAJĄ w obie strony 20 km .A geyby po zakonczonej dniówce podrównać plac budowy i uczyńić go drożnym to dokładaliby TYLKO 10 km .Oczywiście potrzeba dobrej woli i wzajemnego zrozumienia .

  6. Ludzie wy nie wiecie co mówicie, ja mieszkam obok i wiem na czy polegał problem z wypadkami. Uważam że remont skrzyżowania Matejki-Warszawska był potrzebny ponieważ, wypadek w tym miejscu prawie zawsze był z udziełem osoby z poza Raciborza która jadąc od strony MINI-mala byly pewne że jadą drogą główną z pierszeństwem i przez nie zatrzymywały się na STOPIE. I dlatego uważam że powyższenie skrzyżowania i zbudowanie go z czeronych kostek, zwróci uwagę kierowców z poza Raciborza. Pozdro Paweł.

  7. Paweł – szkoda, że nie napisałeś o tym, że auta parkujące na Warszawskiej – przy nowych blokach i pod szkołą medyczną – ograniczają bardzo widoczność. Poza tym jeżeli mieszkasz obok, to dobrze wiesz, że wieczorami często przejeżdżają przez ten stop bez zatrzymywania z pełną prędkością.

  8. Raciborzanie dziękują politykom za ogrodową… Kochamy Was… Bedziemy na Was głosować!! ZApomnimy, że jesteście leszcze…. po prostu ogrodowa napawa mnie amnezją!!!! Buzi

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here