Startuje kółko dziennikarskie

Na początek przeprowadziliśmy wywiady z najważniejszymi osobami Szkoły Podstawowej nr 15. W pierwszym z prezentowanych Karolina Sopyła, Ola Mazurkiewicz i Magda Głombik rozmawiają z dyrektorem szkoły Andrzejem Ciesielskim.Red. 1 września zmieniliśmy nazwę szkoły. Co się zmieni w naszej szkole?

A.C. Po zmianie nazwy w naszej szkole się nic nie zmieni. Decyzję o zmianie nazwy podjęła Rada Pedagogiczna. Nazwa ze Sportowej Szkoły Podstawowej nr 15 zmieniła się na Szkołę Podstawową nr 15 z Oddziałami Sportowymi. Dalej prowadzimy klasy sportowe: lekkoatletyczne i pływackie. Jednak więcej jest klas niesportowych, więc nazwa: z oddziałami sportowymi jest bardziej adekwatna niż: szkoła sportowa.Red. Skąd wziął się pomysł przeniesienia SP 11 do SP 15?

A.C. Pomysł wyszedł od radnych Rady Miejskiej Raciborza. To oni zadecydowali o połączeniu szkół podstawowych: 11 i 15 oraz gimnazjów: 4 i 5. Potem projekt zyskał akceptację kuratora oświaty i został wdrożony w czyn. O połączeniu szkół zadecydowały koszty utrzymania placówek. Cztery szkoły w dwóch obiektach generowały wysokie koszty. Aby temu zaradzić powstał projekt przeniesienia szkół. Zrealizowano przy tym ważny postulat – rozdzielenie dzieci młodszych od starszych poprzez przeniesienie gimnazjów do jednego obiektu przy ul. Opawskiej i połączenie podstawówek i ulokowanie ich w obiekcie przy ul. Słowackiego.Red. Co planuje Pan zrobić, żeby dzieci nie oddzieliły się na te z 11 i 15?

A.C. Od początku roku prowadzę taką politykę, żeby nie było podziałów na dzieci z 11 i 15. Tak samo postępują nauczyciele, jednak wiele zależy od samych dzieci. Ważne by ze sobą współpracowały, a nie rywalizowały. Mam nadzieję, że najpóźniej po 2 latach wszystko się wyrówna.Red.SP15 jest znana z olimpijczyków i zawodników. Po połączeniu szkół, w SP15 utrzyma się poziom reprezentacji w sporcie?

A.C. Mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że nie wpłynie to na pogorszenie wyników, wręcz przeciwnie będą one jeszcze lepsze. Ze szkoły nr 11 przeszło 351 uczniów, potencjalnych sportowców, więc mamy po prostu większy wybór do reprezentacji szkoły.Red. Czy są jakieś plany na przyszłość, co do rozbudowy szkoły czy dalszych remontów?

A.C. Nie planujemy już większych remontów, natomiast będziemy kończyć malować sale. Większość sal już jest wyremontowana.Red. Obok boiska do piłki nożnej powstał kort tenisowy. Jakie są plany związane z kortem? Czy jest szansa, że dla uczniów, że wejdą z rakietą. Może powstanie kolejny SKS?

A.C. Jest taka szansa, ale trzeba znaleźć osobę odpowiedzialną za prowadzenie kortu.
Jesteśmy na etapie poszukiwania takiej osoby. Dopiero wtedy okaże się, na jakich warunkach na kort wejdą uczniowie.Red. Czy w szkole znajduje się wolne pomieszczenie, w którym można by ustawić stoły pingpongowe, żeby podczas zajęć W-F nie grać na korytarzu, bo nauczyciele denerwują się, że uczniowie hałasują za drzwiami?

A.C. Tak. Przygotowujemy pomieszczenie, w którym zostaną usytuowane stoły pingpongowe. Zrobię wszystko, by było jak najszybciej oddane do użytku.Red. Co warto wymienić z zasobów szkoły albo jej wyposażenia, co decyduje o wyjątkowości SP15?

A.C. O wyjątkowości szkoły decyduje: położenie, ilość i wielkość budynków, powierzchnia użytkowa obiektu. Powierzchnia zabudowy Szkoły Podstawowej nr 15 wynosi 8625m2, natomiast powierzchnia pomieszczeń dydaktyczno-wychowawczych 1876m2 tj. 34 klasy lekcyjne. Wyróżnia nas także ilość sal gimnastycznych, obszar terenów zielonych i terenów sportowych. Cechą wyróżniającą szkołę wśród innych jest też ilość komputerów i pracowni komputerowych. Mamy w szkole 94 komputery i 3 pracownie komputerowe podłączone do Internetu. W bibliotece szkolnej znajduje się Centrum Informacji Multimedialnej z 4 stanowiskami do samodzielnej pracy na komputerze z możliwością wykorzystania Internetu.Red. Dziękujemy za rozmowę w imieniu kółka dziennikarskiego, które reprezentujemy oraz w imieniu społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 15.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here