Szkoła z tradycjami-konkurs

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej inicjatywy szkolnej pokazującej żywotność tradycji i jej znaczenia dla życia społeczności szkolnej oraz lokalnej. Konkurs skierowany jest do szkół z tradycjami.

Mogą być one związane z patronem, hymnem szkoły, strojem galowym, kołem absolwentów, salą muzealną, obyczajami, publikacjami, festynami regionalnymi itp.

- reklama -PAP donosi:„Ocenie podlegać będą


– Prezentacja ciekawych działań edukacyjno-wychowawczych realizowanych przez szkoły z wieloletnia tradycją i tworzące obyczajowość szkolną,

– Popularyzacja ciekawych postaci i organizacji będących patronami szkół,– Motywowanie dzieci i młodzieży do naśladownictwa pozytywnych wzorców postępowania,

– Zachęcanie nauczycieli, rodziców i uczniów do podejmowania niekonwencjonalnych działań integrujących całe środowisko szkolne,– Integracja społeczności lokalnych wokół placówki szkolnej, zaangażowanie władz, organizacji pozarządowych w działania na rzecz umocnienia tradycji,

– Wyłonienie grupy ciekawych obiektów, które stanowiłyby bazę dla szlaku turystycznego.”Regulamin konkursu jest dostępny na stronie http://www.szkolaztradycja.org/regulamin.php


(Źródło: PAP)

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here