Animator tańca w szkole

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu oraz Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło” informują, iż przedłużono termin zapisów na II I III stopień warsztatów dla nauczycieli „Animator tańca w szkole”. Warsztaty asygnowane są przez C.I.O.F.F.


Program skierowany jest do wszystkich nauczycieli we wszystkich typach placówek oświatowo – wychowawczych i kulturalnych, a w szczególności do nauczycieli wychowania fizycznego i nauczania początkowego oraz instruktorów tańca.


Tematami warsztatów będą przejawy rozwoju psychicznego, fizycznego i merytoryki dziecka
w okresie skoku rozwojowego, sztuka motywacji i metody prowadzenia zajęć tanecznych, Turnieje Tańców Polskich oraz organizacja klubu tańca polskiego.


Warsztaty realizowane będą w systemie trzech weekendowych zjazdów (o których poinformujemy w terminie późniejszym).

Koszt warsztatów to 420 zł – istnieje możliwość skorzystania z częściowej refundacji warsztatów z funduszu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Warsztaty prowadzone będą m.in. przez Jana Łosakiewicza i Jarosława Wojciechowskiego.
Miejsce warsztatów – Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, ul. Stalmacha 12, 47 -400 Racibórz.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 10 listopada 2006r. listownie na adres Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu,
telefonicznie (faks) 032 415 23 28 lub mailowo na adres:
[email protected]

Szczegółowe informacje – regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne na stronie internetowej Młodzieżowego Domu kultury w Raciborzu: www.mdk-raciborz.pl

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here