Zapobiec katastrofie

Nie od dziś wiadomo, że zagrożenie powodzią w regionie raciborskim stanowi nie lada problem. W celu ochrony przed żywiołem, ludzie od lat budują wały przeciwpowodziowe lub zbiorniki retencyjne. Mimo to, w wielu miejscowościach na Raciborszczyźnie (zwłaszcza tych leżących w sąsiedztwie Odry), wystąpienie powodzi jest wciąż realne.Ów problem od dłuższego czasu spędza sen z powiek mieszkańcom gminy Rudnik oraz wsi Lasaki. Mieszkańcy, zaniepokojeni wzrostem poziomu wody w rzece w wyniku zimowych roztopów, w marcu br. postanowili zamknąć workami z piaskiem drogę wojewódzką, stanowiącą dojazd do promu na Odrze w Grzegorzowicach oraz o zabezpieczeniu rowu melioracyjnego na końcowe budowanie wału przeciwpowodziowego. 30 marca br. zabezpieczono workami z piaskiem kolejne newralgiczne miejsca w Grzegorzowicach oraz Lasakach. Dzięki zaangażowaniu kilkudziesięciu osób szkody powstałe w wyniku wezbrania Odry ograniczyły się do zalania terenów rolnych oraz piwnic niektórych domów.

W trosce o dobro gospodarstw ludzi mieszkających nad Odrą, poseł Henryk Siedlaczek skierował do Ministra Środowiska – Jana Szyszki – dwa pytania:
a)  Kiedy zostanie wykonany projekt realizacji III etapu lewostronnego obwałowania rzeki Odry w gminie Rudnik?” oraz
b) „Kiedy zostaną powzięte prace wykonawcze w tym zakresie?

- reklama -

Minister Szyszko, udzielając odpowiedzi posłowi Siedlaczkowi podał, że: „Inwestorem budowy III etapu lewostronnego obwałowania rzeki Odry w gminie Rudnik jest Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. Jednostka ta, posiada niezbędną do przeprowadzenia tej inwestycji, dokumentację geologiczną i geodezyjną. Obecnie jest w trakcie przygotowywania dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego„.

J. Szyszko podkreślił również, że równolegle do tych działań, prowadzone są prace zmierzające do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie projektu budowlanego. Ogłoszenie przetargu miało miejsce w lipcu 2006 r., natomiast rozpoczęcie inwestycji planowane jest w pierwszej połowie 2008 r.

Należy zatem mieć nadzieję, że ludzie odpowiedzialni za realizację tego projektu, należycie wywiążą się z powierzonego zadania i sprawią, że mieszkańcy przytoczonych wiosek, będą mogli spać spokojnie.

/Cancer/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here