Wsi spokojna…

  Od roku 2004 Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. W związku z tym, ma prawo korzystać z tych samych przywilejów, co dotychczasowe kraje tej wspólnoty. Integracja z UE sprawiła, że większość polskich rolników dostrzegło możliwość pozyskania funduszy z unijnego budżetu w celu dofinansowania swoich gospodarstw rolnych.

  Niemałe emocje w ostatnich miesiącach budzi możliwość dostępu gmin wiejskich do środków unijnych w latach 2007-2013. Rozwianiem tych wątpliwości postanowił zająć się poseł Henryk Siedlaczek, kierując interpelację do Ministra Rolnictwa – Andrzeja Leppera.

  - reklama -

  Polskie środowiska wiejskie korzystają w szerokim zakresie z dostępnych dla nich środków unijnych. Umożliwiają one zachowanie żywotności i przyspieszają rozwój obszarów wiejskich” – pisze H. Siedlaczek i dla optymalnego wykorzystania środków z nowej perspektywy finansowej 2007-2013 proponuje podjęcie stosownych działań.

  Odpowiednie przeznaczenie środków – zdaniem posła – powinno być realizowane „z uwzględnieniem podziału na trzy obszary, tj. regiony, miasta i gminy wiejskie. Wyznaczenie takich limitów zapewni realny dostęp gmin wiejskich do środków umożliwiających ich rozwój. Poziom alokacji musi uwzględniać realne wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju na poziomach regionów, miast i gmin wiejskich„.

  Aby polepszyć dostęp do środków unijnych na przyszłość, H. Siedlaczek zgłasza wprowadzenie tzw. procedury dwufazowej i  kieruje do ministra następujące pytania:

  1. Czy Rząd przewiduje uproszczenie procedur ubiegania się o dopłaty unijne?
  2. Czy zostanie znowelizowana ustawa o zamówieniach publicznych w zakresie zastosowania rozwiązań neutralizujących działania opóźniające przeprowadzenie przetargów oraz umożliwiających realizację harmonogramów realizacji inwestycji?
  3. Czy istnieje możliwość wprowadzenia tzw. procedury dwufazowej, tzn.:
  w fazie I – ocena i wstępna kwalifikacja wniosków na podstawie koncepcji projektów,
  w fazie II – opracowanie projektów technicznych i przygotowanie terenowe oraz ostateczna kwalifikacja projektów?
  4. Czy można dokonać alokacji środków w 16. programach operacyjnych rozwoju regionalnego na trzy obszary: regiony, miasta oraz gminy wiejskie?

  Odpowiedzi na niektóre pytania, udzielił posłowi sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Zagórski. Wynika z nich, że „program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 stanowi przedłużenie i rozwinięcie rozpoczętej przez Program Operacyjny SAPARD, i kontynuowanej przez Sektorowy Program Operacyjny ťRestrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006Ť oraz Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, idei wsparcia przemian strukturalnych w rolnictwie i szeroko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich„.

  Dalej sekretarz stwierdza, że obecnie trwają prace nad  PROW 2007-2013, gdzie dokonano wstępnego wyboru działań i określeń ich budżetu. Znaczna zaś część proponowanej przez MRiRW, alokacji środków finansowych na poszczególne województwa w ramach tzw. kopert regionalnych, będzie przeznaczona na realizację projektów inwestycyjnych, skierowanych do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

  Ponadto, „w ślad za wymogami określonymi w dokumencie programowym, procedury wdrożeniowe muszą być skonstruowane w sposób pozwalający na poprawną weryfikację wniosków, co do ich zgodności z warunkami Programu. Strona polska jest zobowiązana zapewnić taki system zarządzania, który będzie sprzyjać efektywności wykorzystania dostępnych środków i zapobieganie wszelkim nadużyciom” – podaje w dalszej części M. Zagórski.

  Natomiast jeśli chodzi o tzw. dwufazową procedurę rozpatrywania wniosków o pomoc, ministerstwo nie przewiduje wprowadzenia zmian zgłoszonych przez posła Siedlaczka. Uzasadnienie wypływa stąd, że konstruując te procedury, ministerstwo stara się zaproponować rozwiązania możliwie jak najprostsze dla beneficjenta, a zarazem gwarantujące poprawność realizacji Programu.

  Zaś, co się tyczy pytania w sprawie dokonania alokacji środków finansowych w ramach 16. programów operacyjnych rozwoju regionalnego na trzy obszary: regiony, miasta oraz gminy wiejskie, sekretarz informuje, że „należy je skierować bezpośrednio do Ministra Rozwoju Regionalnego, który odpowiedzialny jest za koordynację prac nad programami regionalnymi” – kończy swą odpowiedź M. Zagórski.

  Pozostaje zatem stwierdzić, że Polska spełni wymagania unijne, a polski rząd dopełni starań, aby posiadacze gospodarstw rolnych nie musieli długo wyczekiwać na należące się im środki pieniężne.

  /Cancer/

   

  - reklama -

  11 KOMENTARZE

  1. Temat frekwencji odwaznie poruszył Piotr Klima – jedyny obecny na sali przedstawiciel samorządu, zauważając, że przed wyborami pewnie byłaby pełna sala. Zabrakło obecnych i starych radnych, prezydentów, starostów, zarządów miasta i powiatu, Caritasu, kościoła, sióstr zakonnych, OPSów, DPSów, pracowników UM i Starostwa, uczelni, studentów socjologii. W końcu – samych niepełnosprawnych! I to jest realny problem osób niepełnosprawnych. Pustka w odbiorze. Skąd ja to znam…

  2. Nie mniej jednak, podobnie jak wczoraj na sali – i tutaj pragne publicznie pokrzepić i zachęcić do dalszych działań Jurka, Kasię i resztę organizatorów. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego to proces niezwykle długi, oporny i problematyczny. Co nie znaczy, że nie mamy robic wszystkiego co w naszej mocy by to zmieniać – w zakresie jaki od nas zależy (bo, to że nas olewają „oni” od nas nie zalezy). Jak mówią: „Nasza rzecz, naszą robić rzecz”… Powodzenia!!!

  3. A czy zaproszono na to spotkanie właścicieli firm, by im pokazać, jakie ewentualne korzyści mogłyby płynąć dla nich z zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

  4. Uważam ,iż niepełnopsprawni powinni mieć swojego przedstawiciela w radzie miasta. Pan Paweł Wiśniewski byłby idealnym kandydatem. Dlaczego żadne z ugrupowań nie zaproponowało mu kandydowanie? Panie Pawle co Pan na to? Czy Ci którzy oficjalnie występują z ramienia pełnionych funkcji w obronie praw niepełnosprawnych nie są hipokrytami?

  KOMENTARZE

  Please enter your comment!
  zapoznałem się z regulaminem
  Please enter your name here