Ul. Brzeska nadal zamknięta; mieszkańcy się burzą

0

Do połowy grudnia ubiegłego roku zakończyć się miał pierwszy etap robót remontu ul. Brzeskiej. Starostwo nadal czeka na informację od wykonawcy o zakończeniu tej części prac. Dopiero po jej uzyskaniu będzie można dokonać odbioru technicznego i drogę w końcu oddać do ponownego użytku. „(…) Niestety w związku z nierzetelnym wykonastwem czas remontu przedłużył się z planowanych 2 miesięcy na czas nieokreślony” – piszą o remontowanej ulicy Brzeskiej mieszkańcy Brzezia w piśmie skierowanym do prezydenta miasta.

Gdy remont się zaczynał do publicznej wiadomości podano, iż firma „Borbud”, która jest wykonawcą remontu, do połowy grudnia powinna zakończyć pierwszy etap robót i oddać drogę do użytku. Starostwo nadal czeka na informację od wykonawcy o zakończeniu tej części prac. Dodaje też, że „jako takich opóźnień w pracach nie ma a w umowie określono, że cały remont gotowy ma być w połowie maja, a także, że etap wymiany podbudowy, tak jak ustalano, został wykonany do końca grudnia”. Wydział Inwestycji i Remontów raciborskiego starostwa komentuje, że odbiór drogi i przekazanie jej do ponownego użytku to kwestia „najprawdopodobniej kilku najbliższych dni”. Ruch będzie się tam odbywał póki co z ograniczeniami prędkości a ciąg dalszy robót, jak podaje starostwo, przy zachowaniu przejezdności conajmniej jednego pasa drogi.

Mieszkańcy w swym piśmie zwracają także uwagę na „konieczność korzystania z niebezpiecznego objazdu, który w warunkach zimowych stanie się jeszcze bardziej groźny”. Jadący z Raciborza mieli i wciąż mają do wyboru objazd: ul. Rybnicką do Pogrzebienia lub przez Brzezie ulicą Pogrzebieńską do Pogrzebienia a stąd do Lubomii. Wydział Inwestycji i Remontów przyznaje, że „droga co prawda rewelacyjna nie jest, ale, przy przestrzeganiu przepisów drogowych, nie jest niebezpieczna”.

Remont ulicy Brzeskiej rozpoczął się 11 września. Powiat raciborski uzyskał na niego dotację w wysokości prawie 50 proc. całego zadania inwestycyjnego. Wartość całego projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych powiatu raciborskiego – remont ulicy Brzeskiej w Raciborzu” to prawie 1 mln 906 tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków Banku Rozwoju Rady Europy wynosi blisko 953 tys. zł. Ulica Brzeska w Raciborzu jest traktem komunikacyjnym o znaczeniu regionalnym. Droga ta łączy powiat raciborski z wodzisławskim, prowadzi do trasy wojewódzkiej nr 936 w kierunku przejść granicznych z Czechami. Ulica Brzeska jest też alternatywnym połączeniem komunikacyjnym z Raciborza do Pszczyny. Będzie to również istotne połączenie komunikacyjne z planowaną autostradą A1.

Droga była w opłakanym stanie. Modernizacja obejmuje wymianę nawierzchni oraz podbudowy, formowanie poboczy, przepustów.


 /SaM/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here