„Sport zbliża narody”

W styczniu Komitet Sterujący Euroregionu Silesia zaakceptował realizację polsko-czeskiego projektu edukacyjnego. Jest to kolejny projekt realizowany w ramach współpracy transgranicznej SP1w Raciborzu i Vrchni 19 w Opawie.Pomysłodawczynią i autorka projektu jest nauczycielka wychowania fizycznego Beata Joszko „Jest to kolejny projekt realizowany według mojego pomysłu. Poprzedni dotyczył tradycji regionalnych Raciborza i Opawy w dziedzinie tańców i strojów ludowych obu krajów. Działania realizowane w obecnym projekcie związane są tematycznie ze zdrowym i aktywnym stylem życia Polaków i Czechów”.

Kwota dofinansowania ze środków UE w ramach programu Interreg IIIA wynosi ponad 40 tyś. zł ( koszt całkowity to 58 tyś. zł).

W ramach działań zaplanowano:

1. Sześciodniowy obóz narciarsko-snowbordowy w Řece (Czechy) pod hasłem „Zdrowy i sprawny Europejczyk”

2. Zimowe Igrzyska Sportowe w Raciborzu

3. Rajd profilaktyczno-turystyczny w Wiśle pod hasłem „Życie bez nałogów” dla klas 6

4. Festyn środowiskowy w SP1 pod hasłem „Żyj zdrowo na sportowo”

5. Obóz sprawnościowy „Woda, ziemia, skała” w Vitkowie (Czechy) dla klas 5

6. Rajd rowerowy w Visalaje (Czechy)

7. Wystawę fotograficzną w Opawie i Raciborzu p.t. „Rok z projektem UE”

Celem podjętych działań jest rozwijanie współpracy transgranicznej w obszarze profilaktyki uzależnień, sportu i rekreacji; propagowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia; wymiana doświadczeń dydaktyczno-wychowawczych wśród pedagogów partnerskich szkół.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here