Wkrótce konkursy na nowe zadania dla stowarzyszeń

30 stycznia na sesji Rady Powiatu rajcy przyjęli „Program współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007”. Przyjmując program współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Rada deklaruje wolę kształtowania współpracy na zasadzie partnerstwa i wyraża intencję realizacji zadań ustawowych powiatu w ścisłym współdziałaniu z nimi, we wszystkich zakresach, w których to możliwe – powiedział wicestarosta Andrzej Chroboczek.

Powiat realizuje program już trzeci rok. W tym roku funkcjonujące już obszary zadań starostwo uzupełniło o ochronę przeciwpowodziową, która przewiduje szkolenia ochotniczych straży pożarnych oraz mieszkańców z terenów zagrożonych powodziami, a także o pomoc ofiarom przemocy w rodzinie.

Wkrótce na te zadania zostaną ogłoszone konkursy, do których podmioty będą mogły wystartować ze swoimi ofertami.

Wicestarosta Chroboczek podkreśla, że komisja jest otwarta na uczestnictwo przedstawicieli stowarzyszeń przy jej pracach czy ocenie ofert. Oczywiście pod warunkiem, że stowarzyszenie to nie ubiega się o daną dotację.

/SaM/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here