Animator tańca w szkole

MŁodzieżowy Dom Kultury w dniach od 11 do 13 maja oraz od 25 do 27 maja będzie organizatorem warsztatów dla nauczycieli
i instruktorów „Animator tańca w szkole”.
Program skierowany jest do wszystkich nauczycieli we wszystkich typach placówek oświatowo- wychowawczych i kulturalnych w szczególności do nauczycieli wychowania fizycznego i nauczania początkowego oraz instruktorów tańca. Po zakończonym cyklu warsztatów, uczestnicy otrzymują certyfikat: „Animator tańca w szkole” asygnowany przez C.I.O.F.F


Zajęcia praktyczne obejmują naukę: wybranych tańców towarzyskich, wybranych tańców regionalnych ( w tym śląskich), polskich tańców narodowych w formie towarzyskiej, tańców integracyjnych oraz gier i zabaw przy muzyce, stretchingu, ćwiczeń Pilaste oraz jogi.


Tematami wykładów będą: przejawy rozwoju psychicznego, fizycznego i motoryki dziecka w okresie skoku rozwojowego oraz wskazania do pracy z dziećmi na podstawie ich analizy, sztuka motywacji oraz metody prowadzenia zajęć tanecznych (konspekt zajęciowy) oraz turnieje Tańców Polskich, organizacja klubu tańca polskiego.


Dla osób zainteresowanych rozpoczęciem cyklu „Animator tańca w szkole” proponujemy  III stopień kursu, natomiast dla uczestników, którzy na przełomie miesięcy maja i czerwca ubiegłego roku uczestniczyli w III stopniu kursu i uzyskali certyfikat III stopnia Animatora Tańca Polskiej Sekcji CIOFF w szkole proponujemy kontynuację poprzedniego i uzyskanie certyfikatu II stopnia. W ramach kosztów akredytacji uczestnicy otrzymują komplet materiałów dydaktycznych.


Zajęcia poprowadzą: Jan Łosakiewicz, Jarosław Wojciechowski, Krystyna Jankowska oraz Aldona Krupa – Gawron.

Koszt udziału jednej osoby w 3 weekendowych zjazdach ( oraz materiałów dydaktycznych ) wynosi 420,00 zł.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 9 lutego 2007 r. w Sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu lub pod adresem mailowym: [email protected] (karta zgłoszeniowa dostępna
na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu www.mdk-raciborz.pl ).

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu informuje, iż w terminach: 16 – 18 marca

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here