Goście z Rendsburga

0

W dniach od 26.02. do 04.03.2007 Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu podejmował będzie delegację młodzieży i nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych z Rendsburga w Niemczech. Będzie to druga z kolei wizyta, w blisko czteroletnim okresie owocnej współpracy ze środowiskiem ZSZ w Rendsburgu oraz przedstawicielami placówek dydaktycznych Węgier, Łotwy i Polski biorących udział w realizacji wspólnego projektu. Efektem tej niezwykle sympatycznej acz posiadającej jednoznacznie roboczy charakter znajomości, nawiązanej w dniu 14.09.2003 i zacieśnianej m. in. w trakcie wspólnych rejsów po wodach Zatoki Kilońskiej, na pokładzie trójmasztowego szkunera Pipilotta, są realne projekty kompleksowej, wieloaspektowej współpracy międzyszkolnej.

Nadrzędnym celem współpracy jest kształtowanie świadomości przyszłego społeczeństwa poprzez uświadamianie wspólnoty kulturowej, wpajanie zasad tolerancji, podwyższanie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności młodzieży jak również kreowanie nowych kadr dla działalności ukierunkowanej na krzewienie idei harmonijnego współistnienia narodów pluralistycznej zjednoczonej Europy.

- reklama -

Gości powitali po przyjeździe: pani Danuta Chruściel – koordynator spotkania, pan Jan Kalabiński – nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz z-ca dyr. pan Norbert Buba.

/mgr Danuta Chruściel/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here