„Gmino jaka jesteś?”

9 marca 2007 r. w Katowicach odbyła się ogólnopolska konferencja „Gmino, jaka jesteś”, zorganizowana przez PFRON, w której udział wzięli: Katarzyna Wiśniewska z-ca prezesa zarządu oraz Piotr Klima – członek zarządu oraz Radny Miasta Raciborza.

9 marca 2007 r. w Katowicach odbyła się ogólnopolska konferencja „Gmino, jaka jesteś”, zorganizowana przez PFRON , w której udział wzięli: Katarzyna Wiśniewska z- ca prezesa zarządu oraz Piotr Klima – członek zarządu oraz Radny Miasta Raciborza.
Na konferencji przedstawiono wyniki pierwszych ogólnopolskich badań dotyczących działalności gmin na rzecz osób niepełnosprawnych oraz oceny tej działalności przez osoby niepełnosprawne.

- reklama -

Konferencje pod hasłem „Gmino, jaka jesteś”, obywają się we wszystkich miastach wojewódzkich. Cykl tych spotkań zapoczątkowała w połowie lutego konferencja w Warszawie.
Organizatorem całej akcji jest konsorcjum Policy & Action Group Uniconsult sp. z.o.o. oraz Pentor Research International S.A.

Celem konferencji było przedstawienie badań ankietowych przeprowadzanych w samorządach gminnych oraz wśród osób niepełnosprawnych.
Na spotkaniu były przedstawione wyniki pierwszego w Polsce badania konfrontującego potrzeby osób niepełnosprawnych z realiami, w jakich funkcjonują samorządy.

W badaniu wzięło udział 2117 gmin (85 proc. gmin w Polsce) oraz 5018 osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym.

Wyniki badań potwierdzają opinie wielu organizacji osób niepełnosprawnych o tym, że gminy bardzo mało robią na rzecz osób niepełnosprawnych. Większości gmin brakuje podstawowej statystyki dot. populacji osób niepełnosprawnych mieszkającej na swoim terenie.

Niewiele , gdyż zaledwie 3 proc. gmin zna problemy osób niepełnosprawnych związane z pracą i ich sytuacją finansową.

Większość wiejskich gmin nie podejmuje żadnych działań na rzecz niepełnosprawnych, poza wsparciem finansowym i pomocą materialną przekazywaną przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Tylko 18 proc. osób niepełnosprawnych jest zadowolonych i pozytywnie ocenia pracę gmin na ich rzecz. Natomiast ocena gmin co do swojej pracy na rzecz tej grupy jest bardzo wysoka – aż 57 proc. z nich wystawia sobie bardzo dobrą ocenę.

Badania pokazały również, że gminy w małym tylko stopniu wykorzystują potencjał organizacji pozarządowych działających na ich terenie. Mimo pozytywnych ocen, jakie gminy im wystawiają, wiele z nich nie podejmuje z nimi stałej współpracy. Osoby niepełnosprawne wskazały, że największym wsparciem są dla nich: rodzina, ośrodek pomocy społecznej, PFRON, a dopiero na czwartym miejscu powiatowe centrum pomocy rodzinie.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here