Zmarł Zygmunt Szkoc

W Wielki Piątek w wieku 87 lat zmarł Zygmunt Szkoc. Był przez blisko 50 lat aktywnym działaczem Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej. Współorganizator i najstarszy student Uniwersytetu Trzeciego wieku.

Zygmunt Szkoc przez ponad 60 lat działał społecznie. W latach 1946-47 był radnym Powiatowej, a w latach 1948-1970 Miejskiej Rady Narodowej. Pełnił funkcję przewodniczącego Samorządu Mieszkańców w dzielnicy Stara Wieś. Był przewodniczącym Komitetu Budowy Boiska przy Szkole Podstawowej Nr 8 i 3. Ten czyn społeczny przekonał władze do powołania Szkoły Mistrzostwa Sportowego. W 1960 roku został wykluczony z PZPR za otwarcie deklarowany światopogląd chrześcijański. W latach 1961-1975 przewodniczył Powiatowemu Zarządowi Opolskiego Towarzystwa do Walki z Gruźlicą, które zbudowało Poradnię Przeciwgruźliczą. Przez 3 lata (1976-79) był prezesem PKPS.

W dowód uznania za pracę społeczną i zawodową otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń. W 2002 roku wydał tomik swoich wierszy p.t. „Echa dawnych uczuć”.


Zmarły był wielkim przyjacielem naszej rodziny. Zapamiętamy go jako człowieka wielkiego serca, umysłu, prawości i życzliwości. Był wielkim raciborzaninem, niezwykle zasłużonym dla ziemi raciborskiej i jednym z największych jej miłośników i propagatorów – mówi o Zygmuncie Szkocu Piotr Klima. – Pozostanie dla nas wzorem katolickiego życia, uczciwości i pracowitości.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here