„Świat w oczach młodego człowieka – jego lęki i nadzieje”

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu po raz siódmy organizuje Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej Ziemi Raciborskiej pod hasłem „Świat w oczach młodego człowieka – jego lęki i nadzieje”.
Na zdjęciu laureat konkursu recytatorskiego poprzedniej edycji: Wojciech Zaremba.

W ramach Festiwalu zorganizowane zostaną tradycyjnie trzy konkursy – piosenka, recytacja oraz taniec. 


          Tegoroczne zmagania poszczególnych konkursów odbędą się w dniach: 15 maja – konkurs piosenki, 16 maja – konkurs tańca oraz 17 maja – konkurs recytatorski.
Konkurs piosenki adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat, uczestnicy będą oceniani w kategoriach: solista, zespół wokalny; w trzech przedziałach wiekowych. Konkurs tańca odbywać się będzie również w dwóch kategoriach: formacje i duety;
w dwóch przedziałach wiekowych, natomiast konkurs recytatorski przeznaczony jest
dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych klas IV – VI i gimnazjum.

          Koncert laureatów odbędzie się dnia 22 maja 2007 r. w Sali Widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury.

- reklama -

         Karty Zgłoszeniowe zamieszczone
na stronie internetowej Organizatora – www.mdk-raciborz.pl
Regulamin konkursu piosenki

1.Celem konkursu jest popularyzowanie najbardziej
wartościowych treści muzycznych i literackich piosenek oraz promowanie dziecięcej twórczości artystycznej.

2.Przesłuchania konkursowe odbędą się dnia 15 maja 2007r. od godz. 11.00 w Młodzieżowym Domu Kultury
w Raciborzu.

3.Losowanie kolejności występów rozpocznie się o godz. 10.30 w sali widowiskowej MDK (na parterze).

4.Finaliści konkursu zostaną zaproszeni do udziału w Koncercie Galowym, który odbędzie się 22 maja 2007r. o godzinie 12.30 w siedzibie MDK w Raciborzu.

5.Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat. Uczestnicy będą oceniani w kategoriach: solista, zespół wokalny, w 3 przedziałach wiekowych: klasy I-III i klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz klasy I-III gimnazjum.

6.Szkoła może wytypować po jednym soliście i zespole w każdej kategorii wiekowej.

7.Młodzi artyści powinni zaprezentować po dwie piosenki w języku polskim z własnym akompaniamentem. Czas występu nie może przekroczyć 6 minut.

8.Organizator zapewnia aparaturę nagłaśniającą oraz
instrument klawiszowy.

9.Akompaniament może być nagrany na kasetę
magnetofonową lub CD (w kolejności wykonywania utworów). Kasetę należy opisać i nastawić na początek nagrania.

10.Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane będą w sekretariacie MDK do dnia 7 maja 2007 r.

11.Komisję konkursową powołuje organizator konkursu.
Jury oceniać będzie według następujących kryteriów:
dobór repertuaru- pod kątem możliwości
wykonawczych dziecka,
poprawność intonacyjna, emisja głosu, dykcja,
ogólny wyraz artystyczny,
12.Na konkursie mogą być prezentowane utwory własne, autorskie.

13.Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom, a zwycięzcom przyznane zostaną nagrody w każdej
kategorii.

14.Ostateczna interpretacja REGULAMINU należy do
organizatorów.

Regulamin konkursu recytatorskiego

1.Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych klas IV-VI i gimnazjum.

2.Aby wziąć udział w konkursie należy pamięciowo przygotować
jeden wiersz i fragment prozy.

3.Czas prezentacji obu utworów nie może przekroczyć 7 minut.

4.Wpisowe od szkoły (placówki) wynosi 10 zł, płatne
w sekretariacie MDK przy dostarczeniu karty
zgłoszeń.

5.Każda placówka kulturalna lub oświatowa może wysłać trzech kandydatów.

6.Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody
książkowe, dyplomy dla uczestników i podziękowania dla opiekunów.

7.Ostateczna interpretacja regulaminu należy
do organizatorów.


Karty zgłoszeń – według podanego wzoru – należy
kierować do 7 maja 2007 r. pod adres :

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Stalmacha 12

47-400 Racibórz

REGULAMIN konkursu tańca

1.W konkursie biorą udział uczniowie:
szkół podstawowych
szkół gimnazjalnych

2.Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
formacje (1 układ taneczny max 4,5 min.)
duety (1 układ taneczny max 3 min.)

3.Zespół, jak i duet, prezentują po 1 układzie tanecznym.

4.Uczestnicy przywożą ze sobą utwory do prezentacji konkursowej nagrane na MC, CD lub Mini Disc – należy je dostarczyć na godzinę przed rozpoczęciem konkursu.

5.Organizator przewiduje nagrody, dyplomy dla uczestników oraz podziękowania dla opiekunów.

Kryteria oceny Jury:

właściwy dobór muzyki, kroków i figur
technika tańca
choreografia
bogactwo i różnorodność figur tanecznych
pomysłowość, estetyka i dobór kostiumów

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here