Można ubiegać się o pomoc z PFRON-u

Osoby niepełnosprawne oraz ich pracodawcy, podobnie jak w ubiegłych latach, mogą ubiegać się o dofinansowania ze środków PFRON-u.Radni powiatowi przyjeli na ostatniej sesji uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z pomocy oferowanej przez:
1. Referat Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu (kontakt – tel. 415 44 08 wew. 308):
a) zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz rozpoznaniem przez służby medycyny pracy tych potrzeb;
b) zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych;
c) udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej;
d) udzielanie dofinansowania do wysokości 50 proc. oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej albo prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego.

2. Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu (kontakt – tel. 415 45 50): finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu (kontakt – tel. 415 20 28):
a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
b) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
c) dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

/SaM/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here