Szóstoklasiści pisali ogólnopolski sprawdzian

Szóstoklasiści szkół podstawowych w całym kraju pisali dzisiaj sprawdzian, zwany kometencyjnym lub ponadprzedmiotowym. Uczestnictwo w sprawdzianie jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej.

Uczeń, który z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie mógł przystąpić do sprawdzianu w czwartek, będzie go pisać w drugim terminie – w czerwcu.

- reklama -

Wszyscy uczniowie rozwiązywali taki sam test pt. „W szkole”. Mieli godzinę czasu na udowodnienie, że potrafią czytać ze zrozumieniem, poprawnie pisać, korzystać z informacji i wykorzystywać wiedzę w praktyce. Test sprawdzał również umiejętności rozumowania.
Maksymalnie ze sprawdzianu można uzyskać 40 punktów (w ubiegłym roku średni uzyskany wynik – 25,3 punktu).
Zakodowane prace uczniów będą sprawdzać egzaminatorzy powołani przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Informacje o wynikach tegorocznego sprawdzianu uczniowie otrzymają pod koniec maja.

Sprawdzian na koniec podstawówki i egzamin gimnazjalny (odbędzie się: 24.04 część humanistyczna, 25.04. część matematyczno-przyrodnicza) przeprowadza się w tym roku już szósty raz od czasu wprowadzenia ich do systemu oświaty. Oprócz sprawdzianu wiedzy i umiejętności poszczególnych uczniów są one również sprawdzianem dla szkół, które wraz z analizą wyników otrzymują informację zwrotną na temat przebiegu procesu nauczania.
/BSp/

Na zdj. uczniowie SP15.
Chociaż przed sprawdzianem okazywali zdenerwowanie, po chrzcie bojowym jednogłośnie stwierdzili, że test nie był tak trudny, jak się spodziewali.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here