VII Sesja Rady Miasta

25 kwietnia 2007 r. o godz. 14. 00 w sali kolumnowej Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Stefana Batorego 6 odbędzie się VII sesja Rady Miasta. W trakcie obrad rajcy miejscy będą debatować m. in. o udzieleniu pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na zakup książek.1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta Racibórz.
3. Informacja o bieżących działaniach Prezydenta Miasta i realizacji uchwał Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 r. Absolutorium dla Prezydenta Miasta.
5. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Racibórz – weryfikacja założeń programu.
6. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/740/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz.
7. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 r. – Zał. 1, Zał. 2, Zał. 3, Zał. 4.
8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych – książek i czasopism pedagogiczno-psychologicznych dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach – Filia w Raciborzu.
9. Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Raciborzu przy ul. Sudeckiej 2.
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Hulczyńskiej.
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu przy ulicy Lipowej.
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Warszawskiej (róg ulicy Opawskiej).
13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Adamczyka w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu.
14. Interpelacje, zapytania i wnioski.
15. Zakończenie sesji.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here