Ograniczenie w ruchu drogowym

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina, że jeszcze w czwartek 3 maja od godz. 7.00 do 22.00 obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 t. Ograniczenia nie mają zastosowania do pojazdów:
– Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej, jednostek ochrony przeciwpożarowej i innych specjalistycznych służb ochrony chemicznej, radiologicznej oraz przed skażeniami, pogotowia technicznego;
-pracujących na potrzeby budowy dróg i mostów oraz ich utrzymania; pracujących na potrzeby służb technicznych usuwających awarie;
-biorących udział w akcjach ratowniczych;
-biorących udział w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych; przewożących artykuły szybko psujące się i środki spożywcze, określone w załączniku do rozporządzenia;
-przeznaczonych do przewozu żywych zwierząt;
-pracujących na potrzeby skupu mleka, zbóż lub zwierząt;
-pracujących na potrzeby bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną;
-wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych; przewożących sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych;
-przewożących, w związku z organizacją imprez masowych, sprzęt dla ich obsługi;
-przewożących prasę;
-pustych po rozładunku artykułów szybko psujących się oraz skierowanych po załadunek takich towarów;
-przewożących lekarstwa i środki medyczne;
-przewożących ładunki pocztowe;
-pracujących w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego, w odległości do 50 km od siedziby przedsiębiorstwa, pracującego w cyklu ciągłym;
-przewożących, określone w odrębnych przepisach, towary niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej;
-uczestniczących w akcjach humanitarnych;
-przeznaczonych do przewozu betonu; przeznaczonych do przewozu odpadów komunalnych;
-przewożących towary z wyładunku wagonów ze stacji kolejowych, w promieniu 50 km od stacji kolejowej.

Przepisy te nie mają zastosowania do pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazów lub ograniczeń, w odległości do 25 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

Przepisy te nie mają zastosowania do pojazdów wykonujących czynności dowozowo dowozowe na odcinku miedzy miejscem nadania albo przeznaczania a najbliższym lądowym terminalem transportu kombinowanego lub w promieniu 150 km od terminalu morskiego.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here