Zebranie ws. budowy sieci kanalizacji

W dniu 22 maja br. w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ulicy Tuwima odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Ocice.

W spotkaniu wziął udział zastępca prezydenta miasta oraz pełnomocnik ds. realizacji Projektu Funduszu Spójności pod nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” – Wojciech Krzyżek, a także przedstawiciele Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Raciborzu, przedstawiciele biura inżyniera oraz wykonawcy robót.

Tematem zebrania była budowa sieci kanalizacyjnej oraz sposób podłączeń nieruchomości leżących przy ulicach: Osiedleńczej, Gdańskiej, Ocickiej, Wiejskiej, Gruntowej i Wiejskiej – Górnej.

- reklama -

Umowa na wykonanie kontraktu pod nazwą „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej, budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa ujęcia wody Strzybnik” została podpisana 18 grudnia ubiegłego roku pomiędzy Miastem Racibórz a wykonawcą robót, konsorcjum firm: „Borbud” sp. z o. o. z Raciborza, Wodropol S. A. z Wrocławia oraz Projwik Sp. z o.o. z Opola.

Na dotychczas zorganizowanych zebraniach omówiono kwestie terminów i zakresów rzeczowych kontraktu oraz warunki i sposób finansowania przyłączeń. Projektanci poszczególnych odcinków robót w danej dzielnicy udzielali porad w indywidualnych rozmowach z zainteresowanymi mieszkańcami.

Po zakończeniu prac projektowych oraz uzyskaniu stosownych pozwoleń, wykonawca rozpocznie budowę sieci kanalizacji.

Kolejne spotkania z mieszkańcami poszczególnych dzielnic będą organizowane przez miasto w miarę postępu prac projektowych.

/C/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here