Racibórz – 10 lat po powodzi

W piątek 22 czerwca w raciborskim muzeum odbyła się konferencja popularno – naukowa „10 lat po powodzi na Odrze. Racibórz 1997 – 2007”.

Wzięli w niej udział przedstawiciele raciborskich, kędzierzyńskich, opolskich władz samorządowych, urzędów wojewódzkich: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego a także specjaliści gliwickiego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

W 1997 roku w Raciborzu zostało zalanych 4,5 tysiąca hektarów obszaru miasta. Powódź dotknęła 1450 rodzin. Zostało zalanych 800 mieszkań w domach wielorodzinnych i 650 domów jednorodzinnych. Woda wdarła się do 23 placówek oświatowych i 16 instytucji publicznych. Zniszczonych zostało wiele odcinków kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Odra zalała oddaną kilka miesięcy wcześniej do użytku nową oczyszczalnię ścieków. Znaczące straty poniósł Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dotkliwe odczuli straty rolnicy, zwłaszcza z dzielnicy Płonia. Najwięcej strat materialnych poniósł jednak przemysł. Zakłady Elektrod Węglowych i Raciborska Fabryka Kotłów oraz wiele niniejszych firm zlokalizowanych w strefie zalewowej. Niepowetowane straty poniosło raciborskie Archiwum Państwowe na Ostrogu.

Już w pierwszych dniach po powodzi docierała do miasta pomoc humanitarna. W Raciborzu w lipcu 1997 roku rozdano ponad sto tysięcy litrów wody mineralnej, 40 ton żywności, 27 ton środków dezynfekujących, 600 kołder i koców, 305 śpiworów i 200 łóżek polowych.

Od lipca 1997 do końca 2002 roku na prowadzenie akcji powodziowej, likwidację skutków powodzi oraz ochronę przeciwpowodziową wydatkowano łącznie 54.165.264 zł. Dotacje celowe oraz darowizny od osób fizycznych i prawnych – 41.097.469 zł. Środki własne budżetu miasta – 13.067.795 zł. Środki te zostały przeznaczone miedzy innymi na usuwanie skutków powodzi remont, odbudowę lub modernizację: infrastruktury komunalnej (kanalizacja, oczyszczalnia, pompownie, drogi, obiekty komunalne) – 14.281.174 zł; szkół przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych, obiektów sportowych i kultury – 8.034.357 zł; zasobów mieszkaniowych – 13.729.461 zł; gruntów rolnych i rolnictwo – 767.769 zł, ochronę zdrowia i opiekę społeczną – 8.851.456 zł, prowadzenie akcji i usuwanie skutków powodzi – 6.091.542 zł, remont budynku UM – 998.498 zł; ochrona przeciwpowodziowa miasta – 1.411.007 zł.

– Otrzymana pomoc finansowa z Banku Światowego pozwoliła rozbudować i zmodernizować system ostrzegania i alarmowania ludności. Zakupiono łącznie 9 elektronicznych syren alarmowych, które zostały zamontowane w dzielnicach Płonia, Ostróg i Centrum. System ten umożliwia przekazywanie przejrzystych i zrozumiałych komunikatów słownych w czasie wystąpienia zagrożenia związanego z katastrofami, klęskami żywiołowymi i innymi nadzwyczajnymi zagrożeniami ludności i środowiska – mówi Stanisław Mrugała, kierownik Miejskiego Centrum Reagowania i Ochrony Ludności raciborskiego magistratu. Jak podaje po powodzi w Raciborzu przystąpiono do odbudowy i modernizacji zniszczonych wałów i urządzeń wodnych. – Obecnie są one podwyższone i zbudowane według najnowszej technologii. Wyremontowano przepompownie, kanalizację burzową i wyloty do rzeki Odry. Dzięki nowoczesnemu monitoringowi na oczyszczalni ścieków nie powinno dojść do zalania miasta przez wody opadowe lub cofkę z rejonu Miedonii – dodaje Mrugała.

Kierownik MCRiOL twierdzi, że powódź dokonała pełnej weryfikacji systemu ochrony przeciwpowodziowej w górnej i środkowej Odrze. System ten do dzisiaj tworzą obwałowania rzeki, zbiorniki retencyjne na terenie Czech, kanały ulgi, poldery oraz inne obiekty hydrotechniczne. – Wszystkie te urządzenia w lipcu 1997 roku okazały się niewystarczające. Straty materialne społeczności nadodrzańskiej oszacowano na prawie 16 mld złotych… – wyjaśnia Mrugała. – „Program dla Odry 2006” oprócz budowy zbiornika Racibórz Dolny zakłada modernizację i rozbudowę istniejącego systemu ochrony przeciwpowodziowej. Zbiornik Racibórz może zapewnić bezpieczne przeprowadzenie fali powodziowej przez Racibórz i w znacznym stopniu zmniejszyć zagrożenie powodziowe w rejonie Kędzierzyna, Opola i Wrocławia – kończy Stanisław Mrugała.

Zobacz film „Powódź tysiąclecia”. CZĘŚĆ 1, CZĘŚĆ 2, CZĘŚĆ 3

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here