Narada Subregionalna

Dziś w Wodzisławiu Śląskim odbyła się druga Narada Subregionalna.

Celem narady było dokonanie aktualizacji listy projektów inwestycyjnych proponowanych przez samorządy Subregionu Zachodniego do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach procedury pozakonkursowej.

Zebrani wybrali 39 projektów na łączną kwotę dofinansowania ze środków europejskich sięgającą 60 mln euro. Zaakceptowano zadania m. in. w ramach działań rewitalizacyjnych, modernizacji sieci drogowej, informatycznych i ekologicznych.

- reklama -

Zdecydowano również o wyborze 34 projektów rezerwowych. Wartość dofinansowania w tym wypadku może sięgnąć 50 mln euro.

Racibórz do programu zgłosił następujące zadania:

– Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury; kwota dofinansowania 1,37 mln euro;
– Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Raciborzu stacji demontażu odpadów wielkogabarytowych; kwota dofinansowania; 1,77 mln euro;
– Projekt rezerwowy – rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów; kwota dofinansowania 1,23 mln euro.

W spotkaniu uczestniczyli włodarze wszystkich samorządów Subregionu Zachodniego. Racibórz na reprezentował zastępca prezydenta Raciborza – Wojciech Krzyżek.

Uczestnicy narady mieli okazję spotkać się również z Małgorzatą Staś – Zastępcą Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego. Dyrektor Staś przedstawiła aktualne informacje związane z postępem prac nad uruchomieniem w Województwie Śląskim pieniędzy unijnych w nowym okresie programowania 2007-2013.

/C/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here