Nagrody Starosty w dziedzinie kultury

Do 14 września 2007r. w siedzibie Starostwa Powiatowego można zgłaszać kandydatury do Nagrody Starosty Raciborskiego w dziedzinie kultury.Nagroda Starosty Raciborskiego w dziedzinie kultury przyznawana jest corocznie wyróżniającym się animatorom kultury, którzy swoimi dokonaniami przyczyniają się do nobilitacji kultury powiatu raciborskiego.

Nagrodę Starosty Raciborskiego otrzymać mogą animatorzy kultury, których działania mają zasięg ponadlokalny. Nagroda przyznawana jest w następujących dziedzinach:
– twórczość literacka i publicystyczna,
– popularyzacja książki i czytelnictwa,
– upowszechnianie twórczości artystycznej – muzyki, teatru, tańca, sztuk plastycznych i in.,
– ważne wydarzenie kulturalne,
– animowanie społecznego życia kulturalnego, muzealnictwa i ochrony dóbr kultury.

Nagroda przyznawana jest na wniosek: instytucji kultury, stowarzyszeń lub związków twórczych i kulturalnych, środowiska twórczego, urzędów gmin powiatu raciborskiego. Starosta może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy.

Wnioski z propozycją kandydatur do nagrody należy złożyć w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Raciborzu, przy ul. Klasztornej 6 w nieprzekraczalnym terminie do 14 września br.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: dane osobowe kandydata, informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenie dla kultury powiatu, regionu, kraju oraz informację, w jakiej dziedzinie zgłaszana zostaje kandydatura. Wnioski rozpatruje komisja ds. przyznania Nagrody Starosty Raciborskiego w dziedzinie kultury, powołana decyzją Starosty, która decyduje również o ilości nagród.

Bliższych informacji w powyższej kwestii udziela Referat Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu po d nr tel. 032 415 44 08 w.320, e-mail: [email protected].

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here