Sanktuaria Maryjne

Wakacje sprzyjają podróżom, a miesiąc sierpień szczególnie jest kojarzony z pielgrzymkami. Proponujemy wędrówkę szlakiem Maryjnych sanktuariów naszego regionu i najbliższych okolic.

Jako pierwsze prezentujemy nasze raciborskie Sanktuarium Matki Bożej Raciborskiej.

Historia


Pierwszy kościół drewniany powstał tutaj w 1432 roku, a obecny murowany wykonany w stylu barokowym pochodzi z 1727 roku. Konsekracji dokonał biskup Eliasz Daniela von Sommerflekl, 25 września 1736 roku. Parafia została utworzona w 1937 roku, a wyodrębniono ją z terenu parafii św. Mikołaja.


Historia obrazu


27 sierpnia 1932 roku w 500 rocznicę istnienia kościoła dokonano uroczystej koronacji cudownego obrazu. W obecności 50 tysięcy zebranych pielgrzymów, koronacji dokonał kardynał Adolf Bertram z Wrocławia. Obie korony były złote, wysadzane 70 drogimi kamieniami i wykonane zostały przez złotnika Witte z Akwizgranu. W 1945 roku podczas działań wojennych, korony zostały skradzione.


W dniu 30 maja 1955 roku obraz otrzymał nowe korony, daleko prostsze, pozłacane, z imitacją kamieni. Wykonał je artysta Ryszard Szczypiński z Krakowa. Koronacji dokonał ks. A. Spyrka.


Z 19 na 20 grudnia 1985 roku skradziono korony z cudownego obrazu. Na prośbę parafii oraz ks. biskupa Alfonsa Nossola sam Ojciec Święty Jan Paweł II 12 czerwca 1987 roku, w czasie II Krajowego Kongresu Eucharystycznego poświęcił nowe korony. Były wykonane ze złota, inkrustowane drogocennymi kamieniami pochodzącymi aż z Indii. Uroczysta już trzecia koronacja odbyła się 16 sierpnia 1987 roku, a dokonał jej ks. biskup Alfons Nossol przy udziale licznego duchowieństwa i w obecności dużej rzeszy pielgrzymów


Kościół Matki Bożej


Ołtarz pochodzi z 1870 roku i posiada wystrój neobarokowy. Po obydwu stronach ołtarza znajdują się trzy kolumny, u góry usytuowany jest obraz św. Anny z 1893 roku, środek ołtarza, ponad tabernakulum, zajmuje obraz Matki Bożej. Oprócz cudownego obrazu, zabytkami w kościele są dwa boczne ołtarze – Najświętszej Krwi i Świętego Krzyża, pochodzące z końca XVII wieku – z tym, że ołtarz Najświętszej Krwi został w 1869 roku ozdobiony nowym obrazem namalowanym przez malarza Lammicha. Jego też dziełem jest obraz przedstawiający św. Józefa. W 1932 roku obraz Lammicha w ołtarzu Najświętszej Krwi został odnowiony przez malarza Ł. Mrzygłoda. Zadbano również o otoczenie kościoła, odnowiono grotę Matki Bożej Fatimskiej, stacje Drogi Krzyżowej i stacje Różańca Świętego, zakupiono także plac obok kościoła, gdzie wybudowano plebanię, z tyłu kościoła powstał ołtarz polowy z kopią obrazu Matki Bożej. Najbardziej uroczyste odpusty odbywają się w każdą niedzielę po Nawiedzeniu, Wniebowzięciu i Narodzeniu Najświętszej Maryi Panny. Z kościołem Matki Bożej związany jest klasztor sióstr Annuntiata. Z dniem 15 września 1990 roku oficjalnie duszpasterstwo w parafii przejął ks. Eugeniusz Dębicki, który gorliwie kontynuuje dalszą trudną pracę integracyjną wspólnoty parafialnej. W ciągu tych przeszło dwunastu lat został otynkowany kościół, w 1990 roku wyremontowano organy, w 1992 roku wymalowano kościół, w 1995 roku kościół otrzymał nowy dach. Najważniejszą jednak rzeczą jest dalsza praca nad jednością całej, już obecnie dużej, wspólnoty parafialnej, dlatego między innymi każdego 13 dnia miesiąca od maja do października odbywają się nabożeństwa fatimskie,w których bierze udział wielu parafian i nie tylko.


Pielgrzymki:


Co roku do Sanktuarium Matki Bożej Raciborskiej przybywa 18 pielgrzymek z okolicznych parafii oraz pielgrzymi indywidualni. Od najdawniejszych czasów przychodzi tu procesja z parafii św. Mikołaja ze Starej Wsi, od 1698 roku, od wielkiego pożaru Raciborza, kościół odwiedza procesja z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, od 1831 roku, od czasu epidemii cholery, przybywa w każdym roku procesja z parafii św. Jana z Ostroga. Przychodzą tutaj pielgrzymki z różnych miejscowości ziemi raciborskiej, także z innych odleglejszych ośrodków miejskich i wiejskich.


Nikt nie zdoła policzyć wszystkich nawróceń i uzdrowień duszy, które pamiętają tylko konfesjonały, lecz swoim zwyczajem milczą. Tu ludzie po latach wracali do Boga, tu odnajdywali drogę ludzie młodzi, tu też płakali ci, co odstąpili od wiary. Tu dało się słyszeć słowa modlitwy:

- reklama -


MARYJO MATKO PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA, O PANI RACIBORSKA, WSPOMAGAJ NAS NIEUSTANNIE, MÓDL SIĘ ZA NAMI U TWOJEGO SYNA I WYPRASZAJ NAM WSZELKIE BOŻE ŁASKI, WSZELKIE BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO. BĄDŹ POZDROWIONA NA ZAWSZE. AMEN


/M.S./

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here