Program Rewitalizacji Gminy Racibórz

Prezydent Miasta Racibórz informuje, że w urzędzie prowadzone są prace nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Racibórz, przyjętego uchwałą Rady Miasta w 2005r.

Prezydent Miasta Racibórz Mirosław Lenk informuje, że w urzędzie prowadzone są prace nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Racibórz, przyjętego uchwałą Rady Miasta w 2005 roku.


Program Rewitalizacji jest jednym z ważniejszych dokumentów planistycznych obejmujących sferę społeczną, ekonomiczną i przestrzenną w granicach wyodrębnionego obszaru miasta. Dokument obejmuje złożone problemy środowiskowe, społeczne i rozwojowe, w tym kwestię rewitalizacji miasta związaną z ideą zrównoważonego i trwałego rozwoju.


Program Rewitalizacji jest również niezbędnym dokumentem w kontekście aplikowania środków pomocowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację przewidzianych w programie projektów.


Skuteczność procesu rewitalizacji w dużym stopniu zależy od partycypacji społecznej, przy znaczącym udziale mieszkańców, środowisk społecznych, zawodowych i gospodarczych. Prosimy więc o zapoznanie się z propozycjami zmian LPR, które dostepne są na stronie internetowej BIP www.bipraciborz.pl w zakładce Plany, Programy, Polityki oraz przedstawienia swojej propozycji w formie załączonego wniosku o umieszczenie projektu w Programie Rewitalizacji do dnia 15 września.

Szczegółowe informacje związane z Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Racibórz można uzyskać w Wydziale Rozwoju i Współpracy Zagranicznej, w pokoju nr. 307 lub telefonicznie – tel. 032 7550 761.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here