Sprawny dojazd

Osoby niepełnosprawne mogą się ubiegać o dofinansowanie zakupu samochodu i wyrobienie prawa jazdy.A wszystko to za sprawą "Sprawnego dojazdu" – nowego programu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który przewiduje dofinansowanie kupna samochodu lub jego oprzyrządowania i kursu na prawo jazdy kat. B.

O dotację na zakup samochodu mogą się starać osoby zatrudnione lub uczące się w wieku aktywności zawodowej, które posiadają już prawo jazdy kat. B. Muszą one także posiadać ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, wydane z powodu znacznej dysfunkcji narządu ruchu obejmującej co najmniej jedną kończynę dolną.
Dofinansowanie w tym przypadku nie przekroczy 18-krotności najniższego wynagrodzenia za pracę. Natomiast maksymalna dotacja do oprzyrządowania samochodu wyniesie 22-krotność najniższego wynagrodzenia.

/SaM/

Wnioski w sprawie dofinansowania na zakup środka transportu można składać do 10 września 2007 r. w oddziałach PFRON właściwych ze względu na miejsce zameldowania wnioskodawcy.
Do wniosku należy dołączyć: kserokopię ważnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę dotyczące dysfunkcji narządu ruchu.
Wnioskujący musi również przedstawić oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów brutto w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym (za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek).

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here