Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego

II Liceum Ogólnokształcące było gospodarzem Powiatowej Inauguracji Roku Szkolnego. To co doskonałe, dojrzewa powoli – mówiła Kierownik Oddziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego Ogólnego, Zawodowego i Ustawicznego w Delegaturze KO w Rybniku wizytator Janina Ptaszyńska, życząc młodzieży i jej nauczycielom cierpliwości w dążeniu do sukcesu. O pomnażanie talentów apelował poseł Henryk Siedlaczek. O tym, jak świetnie radzą sobie absolwenci raciborskich szkół w strukturach UE, opowiadał poseł Andrzej Markowiak. W swoich wystąpieniach goście uczestniczący w Powiatowej Inauguracji Roku Szkolnego, która miała miejsce w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Raciborzu, podkreślali wysoką skuteczność nauczania w raciborskich placówkach.

Do świetnych wyników egzaminów maturalnych w szkołach raciborskich odwołał się starosta raciborski Adam Hajduk. Podkreślił, że szkoły w Raciborzu cieszą się dobrą renomą, co zapewne ma wpływ na wyniki naboru do tych placówek. – W tym roku szkolnym, mimo wkraczającego do szkolnictwa ponadgimnazjalnego niżu, mamy nabór na poziomie roku poprzedniego – oceniał.

W klasach pierwszych naukę rozpocznie 1.647 uczniów w 53 oddziałach, najwięcej w szkołach ogólnokształcących, bo blisko 600 osób. Największymi szkołami pod względem ilości uczniów są: ZSM (1187 uczniów), ZSO nr1 (982), ZSZ (944). Ogółem w roku szkolnym 2007/2008 w szkołach, dla których Powiat Raciborski jest organem prowadzącym, kształcić się będzie ponad 6 300 uczniów.Starosta zapewnił również, że szkoły doczekają się odkładanych od lat remontów, wyposażenia w pomoce naukowe i nowoczesną bazę sportową. By – jak mówił – stworzyć warunki do osiągania sukcesów.

Znakomitych wyników w pracy zawodowej starosta gratulował dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego Leszkowi Wyrzykowskiemu, który obchodzi 35 – lecie pracy w zawodzie nauczyciela i 16 na stanowisku dyrektora.


Podczas uroczystości z rąk starosty dyrektorzy czterech szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi odebrali akty powierzenia stanowiska: Jacek Kąsek – dyrektor ZSB, Janusz Obarymski dyrektor MOS, Arkadiusz Tylka – dyrektor ZSOMS, Zenon Sochacki – dyrektor ZSE, a nauczyciele mianowani złożyli uroczyście ślubowanie i odebrali akty mianowania.Na koniec uroczystości zespół uczniów w barwnym przedstawieniu przygotowanym pod kierunkiem polonisty Macieja Malinowskiego udowodnił, że literatura piękna może współgrać ze współczesnym językiem kabaretowym, a twórczość Mickiewicza może ulec transformacji, nie tracąc na wyrazie i wartości.

/BSp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here