Sesja Rady Miasta

26 września o godz. 14.00 w sali kolumnowej magistratu odbędzie się sesja Rady Miasta. Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z XI i XII sesji Rady Miasta Racibórz.
3. Informacja o bieżących działaniach Prezydenta Miasta i realizacji uchwał Rady Miasta.
4. Raport Pełnomocnika ds. realizacji Projektu (MAO), stan zaawansowania Projektu Funduszu Spójności nr 2004/PL/16C/PE/016 „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”. Raport za okres 01.02.2007 r. do 31.08.2007 r.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007 r.
5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 r.
6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.
7. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Arboretum Bramy Morawskiej.
8. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/706/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 16 sierpnia 2006 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w jednostce strukturalnej „Ostróg” w Raciborzu.
9. Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w jednostce strukturalnej „Ostróg” w Raciborzu.
10. Uchwała w sprawie określenia na rok 2008 liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
11. Uchwała w sprawie regulaminu targowiska miejskiego na Placu Targowym w Raciborzu.
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Skarbu Państwa darowizny nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Katowickiej.
13. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XXIX/420/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Doraźnej powołanej do zbadania skutków finansowych i społecznych wynikających z uchylenia przez Wojewodę Śląskiego, niezgodnie z prawem, uchwał Rady Miasta Racibórz.
14. Interpelacje, zapytania i wnioski.
15. Zakończenie sesji.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here