A. Hajduk: W przyszłym roku będzie jak na rozdaniu Oskarów

W piątek 28 września w „Strzesze” starosta i prezydent wręczyli swoje nagrody wyróżniającym się animatorom kultury.

Starosta Adam Hajduk wyróżnił cztery osoby: Anna Czarnotta i Antoni Kucznierz (za działalność w dziedzinie upowszechniania twórczości artystycznej – odpowiednio tańca i muzyki jazzowej), Marian Zawisła (za działalność w dziedzinie muzealnictwa i ochrony dóbr kultury) i Zbigniew Ciszek (za ważne wydarzenie kulturalne).

Anna Czarnotta – założycielka i kierownik Zespołu Tańców Ludowych i Folkloru „Tworkauer Eiche”. W okresie ponad 12-letniej działalności zespół występował ponad 240 razy. Uświetnia programem artystycznym imprezy środowiskowe, gminne, powiatowe, ogólnopolskie i międzynarodowe. Zespół występował również za granicą, m.in. w Niemczech, na Słowacji, w Austrii i na Węgrzech. Pani Anna Czarnotta prowadzi zespół społecznie.Antoni Kucznierz – z wykształcenia muzyk, wykładowca PWSZ w Raciborzu. Od lat 60-tych związany ze środowiskiem muzycznym Raciborza, regionu i kraju. Założyciel i kierownik zespołu jazzowego „Grupa bez Nazwy” koncertującego w Polsce, Czechach i Niemczech, a także grupy wokalnej „Tercet z Nazwą”. Inicjator takich przedsięwzięć kulturalnych jak „Kawiarenka Jazzowa”, czy „Śląskie Jazzowe Spotkania „Pokolenia” w których obok „Grupy bez Nazwy” występują najwybitniejsi polscy jazzmani.Marian Zawisła – artysta plastyk, starszy kustosz muzealny (muzeum w Raciborzu). Jako malarz i grafik jest autorem ponad 20 wystaw indywidualnych, jego prace prezentowane były w ok. 300 wystawach zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach państwowych i prywatnych w kraju i za granicą. Organizator wielu wystaw i ekspozycji muzealnych, autor katalogów i informatorów do wystaw, organizator plenerów malarskich artystów plastyków z Polski i Czech.Zbigniew Ciszek – Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej, inicjator wielu przedsięwzięć kulturotwórczych takich jak np. Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Twórczości A. Mickiewicza i J. von Eichendorffa, Rok Pamięci Bogusława Weltzla i Rok Pamięci Arcybiskupa Józefa Feliksa Gawliny. Ważnym wydarzeniem w naszym mieście była budowa i odsłonięcie pomnika Abpa Gawliny w centralnym punkcie miasta – inicjatorem tego dokonania jest Zbigniew Ciszek.


Z kolei prezydent Mirosław Lenk nagrodził: Aldonę Krupa-Gawron, Klaudynę Malinowską i Kazimierza Frączka za upowszechnianie twórczości artystycznej, Josefa Gonschiora za działalność publicystyczną i literacką, Józefa Plutę za wydarzenie kulturalne i Stanisława Borowika za animowanie życia kulturalnego.

Aldona Krupa – Gawron – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”, pełni jednocześnie funkcję choreografa i kierownika wszystkich zespołów skupionych wokół Stowarzyszenia. Wykazując znaczne umiejętności i zaangażowanie w pracy artystycznej z dziećmi i młodzieżą rozbudza u nich zamiłowanie do tańca, muzyki i śpiewu, uczy szacunku do tradycji i tolerancji wobec odmienności kulturowych. Jest autorką scenariuszy oraz reżyserem widowisk folklorystycznych. Wynikiem tego działania jest 15 zespołów skupionych wokół Stowarzyszenia w których tańczy ponad 300 dzieci i młodzieży. Biorą one udział w licznych imprezach artystycznych, organizowanych na terenie miasta, kraju jak i poza jego granicami. Od kilku lat, każdego roku, Pani Aldona Krupa – Gawron jest organizatorem Międzynarodowych Spotkań Artystycznych – „Śląsk kraina wielu kultur”, podczas których prezentują się polskie i zagraniczne zespoły folklorystyczne.


Klaudyna Malinowska – od 1999 roku aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta; od tego roku rozpoczęła działalność w Teatrze Tetraedr, będąc jedną z aktywnych członkiń grupy. Występowała w takich sztukach wyreżyserowanych przez Panią Grażynę Tabor jak :”Regał ostatnich tchnień”, „Renety, goldeny”, „Sklepy cynamonowe”, „What a Bloody Story”, które prezentowane były na terenie miasta jak i kraju; brała również udział w innych przedsięwzięciach kulturalnych, podejmowanych przez Teatr. W 2004r. zainicjowała działalność Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego „ASK”, którego jest aktywnym członkiem. Od tego czasu jest współrealizatorem i koordynatorem działań oraz projektów artystycznych Stowarzyszenia, prezentowanych na terenie miasta jak i poza jego granicami. Do nich należą: seria etiud teatralnych skupiających się wokół obchodów Stulecia Salvadora Dali, I debata publiczna z cyklu rozmów pt. „The Task is To ASK”, dotyczących problemów społecznych i kulturowych; pomysłodawczyni i realizatorka projektu „Miasta przypominanie”, w ramach którego wraz z Mateuszem Iwulskim – Wiceprezesem ASK-u_ zrealizowała film video o przedwojennym Raciborzu pt. „Tęsknię za nim każdego dnia”; pomysłodawczyni, realizatorka i koordynator I oraz II Raciborskiego Festiwalu Sztuki „trzASKoff”, a także III edycji Festiwalu, która pn. Ciało.Duch.Miasto” odbyła się w naszym mieście parę dni temu.

Josef Gonschior – współorganizator Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Woj. Śląskiego, gdzie od początku swej działalności koncentrował wysiłki na działalność kulturalną; kontynuuje ją również po 2000 roku kiedy przeszedł na emeryturę. Pan Gonschior jako animator kultury ma zasługi w takich dziedzinach jak: twórczość publicystyczna i literacka, rozwój nauczania języka niemieckiego jako istotnego narzędzia kulturowego w Raciborzu oraz animowanie społecznego życia kulturalnego. Jest autorem i współautorem wielu książek, referatów wygłaszanych na międzynarodowych konferencjach i sympozjach, wykładów dla młodych animatorów kultury w ramach szkoleń prowadzonych przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, autorem i tłumaczem przy wydawaniu kwartalnika kulturalnego „Zeszytów Eichendorffa”, twórcą i wieloletnim redaktorem biuletynu kulturalnego Towarzystwa a także autorem licznych artykułów w czasopismach zagranicznych i krajowych. Uczestniczy jako współorganizator imprez kulturalnych na terenie Raciborza i o Raciborzu za granicą kraju m.in – Zjazdu Raciborzan w naszym mieście.

Kazimierz Frączek – zajmuje się malarstwem sztalugowym od barwnych krajobrazów aż do ekspresyjnych scen religijnych i malarstwa inspirowanego bizantyjską ikoną. Wystawy indywidualne Pana Kazimierza prezentowane są nie tylko w Raciborzu. Jest także autorem ilustracji do wierszy Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Aleksandra Fredry, kilku tysięcy ilustracji kolorowych i czarno-białych do serii „Encyklopedia zwierząt” oraz plakatów i znaków graficznych. W 2003 r. założył zespół muzyczno – wokalny „Rodzina”, który występował na festiwalach, imprezach kulturalnych w Raciborzu oraz poza jego granicami, otrzymując liczne nagrody i wyróżnienia. Na przełomie 2004-2007 w reżyserii Pana Kazimierza Frączka zostały przygotowane i wystawione przez pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Świętej Notburgi oraz studentów Instytutu Sztuki PWSZ w Raciborzu, trzy spektakle pantomimiczno-taneczne: „Życie świętej Notburgi”, „Wino i Chleb” oraz „Upadłe Anioły.


Józef Pluta – Prezes Raciborskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, który wniósł znaczny wkład pracy i zaangażowanie w powstanie odrodzonego Bractwa w naszym mieście. W swej zaledwie dwu i półrocznej działalności, Bractwo pod kierownictwem Pana Pluty zorganizowało wiele imprez, podnoszących świadomość historyczną, kulturową i obywatelską mieszkańców Raciborza. W 2005r. był to „Chrzest Bractwa”, w 2006r. „Festyn Historyczny” organizowany wspólnie ze Szkoła Podstawową Nr 18, Drużyną Rycerską „Drengowie znad Górnej Odry” z udziałem Bractw Rycerskich z całej Polski. Ponadto zgodnie z tradycją zorganizowano „Strzelanie Królewskie” o tytuł Króla Kurkowego, a w ramach Dni Raciborza wraz z Muzeum „Intronizację Króla Kurkowego 2006”. W imprezach tych brały udział Bractwa Kurkowe z Rybnika, Żor, Pszczyny, Bytomia, Tarnowskich Gór i Wrocławia. W roku bieżącym Bractwo pod przewodnictwem Pana Pluty, wspólnie z Muzeum zorganizowało wystawę współczesnych tarcz strzeleckich oraz przeprowadziło prezentacje historyczne: „Turniej Zielonoświątkowy” oraz „Intronizację Króla Kurkowego 2007”.

Stanisław Borowik (nieobecny na uroczystości) – jest inicjatorem przedsięwzięcia pn. Memoriał im mł. kpt. Andrzeja Kaczyny i dh. Andrzeja Malinowskiego poświęconego pamięci strażaków, którzy zginęli w sierpniu 1992r. podczas pożaru lasów w rejonie Kuźni Raciborskiej. W rok po tragedii, raciborscy strażacy zorganizowali Memoriał, który od tej pory przeprowadzany jest w sierpniu każdego roku. Przedsięwzięciem wpisanym do kalendarza Imprez Kulturalnych Raciborza oddawana jest część poległym strażakom i wszystkim tym, którzy dla dobra „swojej małej Ojczyzny” oddali to co najważniejsze – swoje życie. Memoriał to nie tylko działanie ku pamięci strażaków, poległych w walce z żywiołem; to także zamierzenie integrujące raciborzan oraz przybyłych na tę okoliczność gości. Zespoleniu temu sprzyja organizacja wielu działań o charakterze artystyczno-rozrywkowo-sportowym, realizowanych podczas trwania Memoriału.

Staroście Adamowi Hajdukowi marzy się, by uroczystość nagrodzenia najlepszych animatorów już od przyszłego roku odbywała się z większą pompą. – Będzie jak na rozdaniu Oskarów – zapowiadał podczas uroczystości starosta.

/SaM/

- reklama -
- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here