Konkurs „Żyję bez ryzyka”

Raciborski sanepid przy współpracy z Miastem Racibórz organizuje etap powiatowy I-go wojewódzkiego konkursu wiedzy o AIDS „Żyję bez ryzyka”.Konkurs ten adresowany jest do nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych. Celem tego przedsięwzięcia jest nie tylko poszerzenie wiedzy na temat HIV i AIDS wśród młodzieży ale także kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i najbliższych oraz rozpowszechnianie postawy tolerancji wobec osób zakażonych wirusem HIV.

Do konkursu należy zgłaszać prezentacje multimedialne na płycie CD-R, które obejmują maksymalnie 20 slajdów. Tematyka prac w sposób oczywisty musi nawiązywać do tytułu konkursu: „Żyję bez ryzyka ” oraz powinna zawierać przekaz perswazyjny – zachęcający lub zniechęcający do określonych zachowań. Praca konkursowa może zawierać elementy graficzne powiązane z tekstem, rysunki, zdjęcia w formacie JPG, animacje, dźwięki itd. Natomiast w prezentacjach nie można stosować gotowych szablonów projektów ani używać treści niecenzuralnych.

Każda szkoła gimnazjalna może przekazać tylko 1 pracę, wybraną przez szkolną komisję konkursową. Podpisaną pracę (zgodnie z zasadami regulaminu) należy przesyłać na adres PSSE w Raciborzu ul. Batorego 8 do dnia 9 listopada, która to z kolei po obradach jury etapu powiatowego przesyła wszystkie prace na adres organizatorów etapu wojewódzkiego. Prace będą oceniane pod względem: zgodności z tematem konkursu, treści merytorycznej, estetyki wykonania prezentacji, czytelności treści, wartości perswazyjnej przekazu oraz form informatycznych.

Laureaci trzech pierwszych miejsc etapu powiatowego otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy natomiast organizatorzy etapu wojewódzkiego przewidują nagrody rzeczowe, zarówno dla uczniów i nauczycieli koordynujących ich pracę w następującej formie:
I miejsce – ( 2 x 500,00 zł – brutto),
II miejsce – ( 2 x 400,00 zł – brutto),
III miejsce – (2 x 300,00 zł – brutto).

Zakończenie i wręczenie nagród laureatom I wojewódzkiego konkursu wiedzy o AIDS odbędzie się dnia 3 grudnia 2007 podczas Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS w Rybnickim Centrum Kultury.

Więcej informacji nt. organizowanego etapu powiatowego I-go wojewódzkiego konkursu wiedzy o AIDS pt.” Żyję bez ryzyka” można uzyskać w PSSE w Raciborzu (tel. 032 459 41 48 Lucyna Kurzydem). Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich uczniów klas gimnazjalnych i ich nauczycieli.

Ściągnij regulamin konkursu oraz kwestionariusz.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here