Znak jakości dla Gimnazjum nr 5

O jakości pracy szkoły obok umiejętności jej absolwentów świadczą również otrzymane przez nią wyróżnienia i certyfikaty. Są one bowiem oceną podjętych działań.

Gimnazjum nr 5 w Raciborzu zaangażowało się w realizowanie zadań wyznaczonych w programie „Śląska Szkoła Jakości” kierowanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach we współdziałaniu z publicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli.


Celem wprowadzenia programu jest doskonalenie jakościowe rozwoju szkół oraz promowanie tych, które osiągają wysokie efekty w zarządzaniu, kształceniu, wychowaniu i opiece.


Tytuł Śląska Szkoła Jakości jest przyznawany tym szkołom, które spełniają nie tylko oczekiwania społeczności, w której funkcjonują, ale również wobec których stawiane są przez władze oświatowe wysokie wymagania.


15 października podczas miejskich obchodów Dnia Nauczyciela z rąk Śląskiego Kuratora Oświaty Mariana Drosio dyrektor Gimnazjum nr 5 odebrał certyfikat „Śląska Szkoła Jakości” oraz statuetkę ze znakiem jakości Q.Aby ubiegać się o przystąpienie do programu „Śląska Szkoła Jakości” musieliśmy zgodnie z regulaminem spełnić warunki konieczne oraz dodatkowe z wyznaczonych obszarów – przypomina dyrektor szkoły Dariusz Malinowski. Zaszczytne miano zawdzięczamy zaangażowaniu całego grona pedagogicznego w ciągłe podnoszenie jakości pracy szkoły – zaznacza dyrektor. Dbamy o to, by kształcenie uczniów było wzbogacone o różnorodną ofertę zajęć dodatkowych. Współdziałamy na płaszczyznach: nauczyciele- uczniowie- rodzice- społeczeństwo lokalne. Dlatego przyznanie nam tytułu Śląskiej Szkoły Jakości jest sukcesem całej społeczności szkolnej.

Dyrektor nie ukrywa, że liczy na to, iż certyfikat Q uczyni szkołę bardziej atrakcyjną dla uczniów i ich rodziców. Jest to ważny element promocji szkoły – podsumowuje wydarzenie dyrektor nagrodzonej placówki.


Barbara Sput

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here