Nauczycielskie święto w Kuźni

„Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie” – pisał Jan Zamoyski. 12 października w MOKSiR w Kuźni Raciborskiej odbyły się miejskie obchody Święta Edukacji Narodowej.
W uroczystościach wzięli udział m. in. Poseł Henryk Siedlaczek, władze miasta: Burmistrz Rita Serafin, jej zastępca – Bogusław Wojtanowicz oraz sekretarz Dominik Klimanek, Janusz Brzeźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, wizytator delegatury kuratorium w Katowicach – Franciszek Marcol, prezes Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego – Roman Głowski, dyrektorzy szkół i przedszkoli: Maria Cieślik, Kazimierz Szczepanik, Adrian Plura, Tadeusz Magdziak, Irmgarda Fibic, Renata Domańska, Kornelia Reichel i Kornelia Hoinza, liczni nauczyciele i pracownicy placówek oświatowych oraz przedstawiciele rad rodziców.

– Powołanie 14 października 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej było aktem szczególnym. To przecież od jakości edukacji i wychowania zależy przyszłość narodu. To od jakości edukacji zależy przyszłość naszego regionu, naszej gminy” – powiedziała na rozpoczęcie akademii Wiesława Czogała – dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty. Następnie przedstawiła zebranym stan gminnej oświaty: „W roku szkolnym 2007/2008 w ośmiu placówkach oświatowych na terenie naszej gminy uczy się 1442 uczniów. Wychowaniem przedszkolnym obejmujemy 290 dzieci, które uczą się w 13 oddziałach przedszkolnych. W sześciu oddziałach zerowych uczymy 95 wychowanków. Do szkoły podstawowej uczęszcza 675 uczniów. Dzieci uczą się w 35 oddziałach. W gimnazjum liczba uczniów wynosi 370 w 17 oddziałach, natomiast w trzech szkołach ponadgimnazjalnych uczymy 147 uczniów. W dalszym ciągu w gminie spada ilość dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Zmniejsza się liczba uczniów w oddziałach w gimnazjum. W Rudach kolejne roczniki gimnazjalne liczą już tylko po dwa oddziały. W przyszłym roku w gimnazjum w Kuźni Raciborskiej liczba oddziałów spadnie z 12 w roku 2005/2006 do 9. Z kolei w szkole podstawowej w Turzu już w tym roku nie udało się utworzyć oddziału klasy pierwszej, a do klasy drugiej w Budziskach uczęszcza czterech uczniów. Nie udało się w tym roku dokonać planowanego naboru do szkoły zawodowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kuźni. Do szkoły przyjęto 24 zamiast planowanych 72 uczniów. Będą oni pobierali naukę w Fabryce Obrabiarek „Rafamet”. W roku szkolnym 2006/2007 w naszych szkołach zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogów. W gminie pracuje 151 nauczycieli na 132 etatach. Spośród nich – 73 to nauczyciele mianowani, 45 – dyplomowani, 9 – kontraktowi i 7 – stażyści. Uczniowie naszej gminy objęci są też pomocą stypendialną. W ubiegłym roku szkolnym, stypendium w łącznej kwocie 93 tys. zł. otrzymało 230 uczniów. Obecnie dwóch uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów. Szkoły ciągle dbają o zapewnienie jakości i utrzymanie wysokiego poziomu nauczania, o czym świadczą certyfikaty jakości i liczne sukcesy uczniów. Szkoły w Rudach oraz w Kuźni Raciborskiej uzyskały certyfikat „Szkoły z klasą”, a szkoła podstawowa w Kuźni posiada również certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości, szkoły promującej zdrowie, jak również certyfikat „Otwarta Szkoła”, „Lego-Czytam”, „Cogito-Myślę” oraz Znak Jakości „[email protected]”. W tym roku aż trzy szkoły realizowały projekty w ramach programu „Socrates-Comenius”. Szkoła w Rudach zdecydowanie prowadzi w ilości realizowanych projektów dotyczących wymiany młodzieży. Nasze szkoły współpracują ze szkołami w Turcji, Niemczech, Anglii, Ukrainie. Włoszech, Danii, Rosji, Gruzji. Rumunii i Hiszpanii. W ramach współpracy przygranicznej szkoła w Rudach współpracuje ze szkołą w Bolaticach oraz w Odry. Na zakończenie dyrektor Czogała złożyła życzenia wszystkim pedagogom: – Za trud i wysiłek dzisiaj należą się słowa uznania dla wszystkich, dla których edukacja to więcej niż praca; to powołanie, to służba nauce i ludziom. Niech więc sypią się na Wasze ręce drodzy pedagodzy słowa uznania i życzenia, które będą krzepiły serce w trudnych chwilach walki z ludzką słabością i przezwyciężaniem siebie samego, które pozwolą na wiarę w siłę i wielkość młodego człowieka. Życzymy wszystkim pracownikom oświaty wszelkiej radości i pomyślności w życiu.

Głos zabrała również Burmistrz Serafin. Zaznaczyła, że Dzień Edukacji Narodowej to szczególny czas. Przyznała także, że dzisiejsza, współczesna szkoła jest trudnym miejscem pracy. Daje się zauważyć zachwiania autorytetów, trudności wychowawcze w prowadzeniu dzieci i młodzieży. – Trzeba dużo hartu ducha, siły charakteru i odporności psychicznej, żeby to wszystko pogodzić. Życzę Państwu, aby każdy dzień był takim nowym, pozytywnym elementem w waszym doświadczeniu zawodowym. Życzę wam zdolnych, dobrych uczniów, takich, którzy są chłonni na to, co macie zamiar im przekazywać i wciąż nowych pomysłów w edukowaniu, dużo zapału, i wiary w młodego człowieka.

Poproszony o zabranie głosu Poseł Siedlaczek stwierdził: – Słusznie, że ten dzień nazywamy Dniem Edukacji Narodowej, bo wartości, które tworzy szkoła i wspólne relacje na linii nauczyciele-uczniowie i odwrotnie to tzw. triada wartości, która tworzy codzienność. I nie tylko ten jeden dzień jest tak ważny. To każdy dzień w szkole jest istotny i każdy dzień w szkole jest takim dniem, do którego powracać każdy chce. Taki czas jak Dzień Edukacji Narodowej jest momentem do zatrzymania i zamyślenia się nad tym każdym dniem, który jest nam dany w szkole. Na koniec Poseł zacytował fragment wiersza, który jeszcze wiele lat temu recytowali na akademiach rudzcy uczniowie: Albowiem są gdzieś na tym świecie święci, a w Polsce jest ich bardzo wiele, to nazywają się oni NAUCZYCIELE.

W uznaniu zasług i osiągnięć w Dniu Edukacji Narodowej Burmistrz Miasta uhonorował dyrektorów i nauczycieli nagrodą Burmistrza. Za styl zarządzania i kierowania placówką oraz atmosferę sprzyjającą uzyskiwaniu wysokich wyników w pracy nagrody otrzymali: Kornelia Reichel (dyrektor przedszkola nr 2 w Kuźni), Maria Cieślik (dyrektor szkoły podstawowej) oraz Adrian Plura (dyr Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudach). Za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, a szczególnie za sukcesy uczniów z Budzisk w turnieju wiedzy o ruchu drogowym nagrodę otrzymał Andrzej Pawłowski – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budziskach. Kilkorgu pedagogom wręczono także nominacje na stopień nauczyciela dyplomowanego. Otrzymały je: Teresa Ignacy (nauczycielka nauczania początkowego) i Bożena Witt (wychowanie fizyczne), zaś Anita Krupa (język niemiecki) otrzymała nominację na stopień nauczyciela mianowanego.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów ze szkoły podstawowej w Kuźni Raciborskiej. W programie znalazły się m. in. lekcja na wesoło, występy „artystów sceny muzycznej”, popis gimnastyczny i śląskie anegdoty opowiadane przez Krzysztofa Gromotkę.

Bardziej kameralne uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela miały również miejsce w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni. Podczas tej mini-akademii dyrektor placówki Kazimierz Szczepanik wręczył kilku nauczycielom nagrody dyrektora szkoły oraz listy gratulacyjne. Otrzymali je m. in. Rozwita Sroka, Alina Rudek, Łucja Gomółka, Marian Kapelusz, Karina Langer, Agnieszka Czyszczoń, Gabriela Brzeźniak, Irena Szymik oraz Alicja Mościcka.

W części artystycznej wystąpił szkolny kabaret z przedstawieniem zatytułowanym „Zero tolerancji”. Pomysłodawczynią występu oraz autorką tekstu była Zofia Purol.

/Cancer/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here