Spotkanie informacyjno – konsultacyjne na temat Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

23 listopada o godz. 9.30 w Hotelu Polonia w Raciborzu odbędzie się spotkanie informacyjno – konsultacyjne na temat Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego organizuje na terenie Województwa Śląskiego serię spotkań informacyjno – konsultacyjnych nt. założeń Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 (POWT RCZ – RP 2007 – 2013). W ramach POWT RCZ – RP 2007 – 2013, nawiązującego do doświadczeń Programu IW INTERREG III A Czechy – Polska, możliwa będzie realizacja polsko-czeskich projektów infrastrukturalnych oraz projektów o charakterze "miękkim" opartych na współpracy partnerów z obu stron granicy.

Terminy i miejsca spotkań:
Racibórz: 23 listopada 2007 Hotel Polonia
Cieszyn: 30 listopada 2007 Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości
Bielsko – Biała: 7 grudnia 2007 Placówka Zamiejscowa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Spotkania kierowane są do potencjalnych wnioskodawców z terenu Województwa Śląskiego zainteresowanych realizacją projektów transgranicznych w ramach POWT RCZ – RP 2007 – 2013 w tym: jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz ich związków lub stowarzyszeń, podmiotów i jednostek organizacyjnych powoływanych albo tworzonych przez państwo, wojewodów lub jednostki samorządu terytorialnego w celu świadczenia usług publicznych, pozarządowych organizacji non-profit, izb gospodarczych, szkół wyższych, innych instytucji prowadzących działalność edukacyjną lub badawczą, euroregionów, a także innych podmiotów i stowarzyszeń o charakterze non-profit (np. instytucji kulturalnych, edukacyjnych i kościelnych). Uczestnicy spotkań będą mogli konsultować propozycje projektów planowanych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach proszone są o zgłaszanie udziału wypełniając formularz zgłoszeniowy i odsyłając go faxem, na nr: 033 8 122 099 zgodnie z terminami wskazanymi w ww. formularzu.
Zaproszenie na spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dla osób zainteresowanych udziałem dostępne są na stronach: http://www.silesia-region.pl/interreg oraz www.ewt.silesia-region.pl.

PROGRAM

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.05 Otwarcie spotkania i przywitanie uczestników

10.05 – 10.20 Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy – Polska a Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

10.20- 11.00 Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów w oparciu o założenia POWT RCZ – RP 2007 – 2013- kto i co ? przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

11.00 – 11.30 Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów w ramach dziedziny wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów POWT RCZ – RP 2007 – 2013 – kto i co ? przedstawiciel Euroregionu

11.30 – 11.45 Pytania, dyskusja

11.45 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 12.30 Zasady współpracy w ramach projektów transgranicznych; przedstawiciel Wspólnego Sekretariatu Technicznego

12.30 – 12.45 Zasady współpracy w ramach projektów planowanych do realizacji w ramach dziedziny wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów; przedstawiciel Euroregionu

12.45 – 13.30 Przygotowanie wniosku w aplikacji internetowej BENEFIT 7; przedstawiciel Wspólnego Sekretariatu Technicznego

13.30 -14.00 Pytania, dyskusja, przerwa poczęstunek

od 14.00 Konsultacje propozycji projektów planowanych do realizacji w ramach POWT RCZ – RP 2007 – 2013 ; przedstawiciele: UMWŚ, WST oraz Euroregionu.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here