Znane są już zasady korzystania z gminnych obiektów sportowych

0

O zasadach korzystania z gminnych obiektów sportowych dyskutowano podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

Kwestia ta po raz pierwszy pojawiła się na sesji już w listopadzie ubiegłego roku. Wtedy to Kazimierz Szczepanik, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni zaapelował do radnych, aby ci podjęli odpowiednią uchwałę, która regulowałaby sprawy zarówno korzystania, jak i ewentualnej odpłatności za wynajem hali sportowej. – Bez tej uchwały właściwie sobie nie poradzimy i powiem szczerze – są takie podmioty, które by nam zapłaciły, ale nie ma podstaw prawnych, aby od nich te pieniądze wziąć – mówił w trakcie listopadowej sesji dyrektor kuźniańskiej placówki.

- reklama -

Podczas prac nad projektem uchwały wzorowano się na rozwiązaniach przyjętych w sąsiednich gminach, np. w gminie Sośnicowice. Przy ustalaniu brano pod uwagę przede wszystkim boiska, z których korzystają gminne kluby sportowe (nie brano pod uwagę boiska przy ZSOiT oraz nowootwartego przy Szkole Podstawowej, które są ogólnodostępne), a także sale gimnastyczne, siłownie oraz korty tenisowe. Długo zastanawiano się, czy takie obiekty jak hala sportowa przy ZSOiT ma być użyczana nieodpłatnie, w zamian czego pobierana byłaby tylko opłata za zużycie światła oraz wody, czy też korzystanie z całości miałoby być bezpłatne.

– Punktem wyjścia tej uchwały było określenie, że będzie pobór za media. Jednak podczas rozmów w komisji nie potrafiono ustalić podstawowych założeń, co do poboru, więc punkt ten całkowicie wyrzucono z tego względu, że pełna możliwość korzystania z mediów jest de facto tylko w hali przy ZSOiT. Natomiast Szkoła Podstawowa w Kuźni, czy ZSO w Rudach mają taką charakterystykę, że aby móc skorzystać z szatni czy wody, trzeba udać się w inne punkty placówki, gdyż nie są one wydzielone – powiedziała podczas sesji burmistrz Rita Serafin.

Za nieuiszczaniem opłat za zużycie wody czy energii elektrycznej nie bardzo godził się przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Pomocy Społecznej Janusz Brzeźniak. Argumentował on, że korzystający z obiektów powinni jednak płacić za wspomniane już media, gdyż całe koszty spadają w tym przypadku na szkoły, których budżety są i tak już mocno napięte. Dodał także, że już podczas rozmów z dyrektorami placówek oświatowych rodziły się wątpliwości związane z niepłaceniem za prąd i wodę. – Na dzień dzisiejszy jesteśmy dobrymi wujkami. Dajemy możliwość korzystania różnym gminnym podmiotom z obiektów za darmo, ale musimy zdać sobie sprawę, że te koszty jednak są i za nie płaci np. szkoła. Dlatego też sądzę, że w niedalekiej przyszłości trzeba się nad tą kwestią poważnie zastanowić i czy pewnych opłat nie wprowadzić.

Do zastrzeżeń radnego Brzeźniaka odniósł się wiceburmistrz Bogusław Wojtanowicz, mówiąc, że na dziś trudno jest określić, jakie koszty będzie generować nieuiszczanie opłat za prąd czy wodę. – Przyjęte na dzisiejszej sesji założenia z czasem zweryfikujemy. Myślę także, że dyrektorzy, jeżeli stwierdzą, iż koszty są trudne do udźwignięcia i trzeba by je przewidzieć w jakiś sposób w budżecie, to dadzą nam sygnał, a my wtedy do tematu powrócimy.

Ostatecznie radni zdecydowali, że korzystanie z obiektów sportowych na terenie gminy będzie bezpłatne dla następujących podmiotów: Urząd Miejski oraz Rada Miejska w Kuźni, jednostki organizacyjne i pomocnicze kuźniańskiej gminy, organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej przez Gminę Kuźnia Raciborska, organizacje społeczno-kulturalne oraz związki wyznaniowe. Osoby fizyczne i inne organizacje, które nie zostały tu uwzględnione, będą mogły korzystać ze sportowych obiektów za odpłatnością.

Kluby sportowe i organizacje pozarządowe mogą wynajmować halę sportową dwa razy w tygodniu po 1, 5 godziny zegarowej. Podmioty zainteresowane korzystaniem ze sportowego obiektu zobowiązane są do wcześniejszego ustalenia terminu z zarządcą danej jednostki. Opłatę za wynajęcie obiektu niewymienieni wyżej zainteresowani, powinni uiścić z góry na rzecz zarządzającego danym terenem. Korzystający ponoszą ponadto pełną odpowiedzialność za porządek i bezpieczeństwo danego obiektu.

Poniżej znajduje się wykaz wysokości minimalnych odpłatności (brutto) za korzystanie z obiektów sportowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska:

– Boiska do piłki nożnej: 200 zł za pierwszą dobę i 100 zł za każdą następną dobę;
– Hala sportowa: 50 zł za 1 godzinę zegarową; 30 zł za każdą następną godzinę zegarową;
– Sale gimnastyczne i korty tenisowe: 20 zł za jedną godzinę zegarową;
– Siłownie: 5 zł od osoby za jedną godzinę zegarową.

Dla młodzieży pełnoletniej w wieku od 18 do 25 lat wysokość opłaty za udostępnienie siłowni obniża się o 50 % po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej.

Uchwałę radni podjęli jednogłośnie.

/BaK/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here