Jubileusz dostojnego kapłana

0

50-lecie święceń kapłańskich obchodzić będzie ks. infułat Marian Żagan.

Ks. infułat Marian Żagan wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego między innymi razem z ks. abp. Alfonsem Nossolem, ks. radcą Reinholdem Porwolem, śp. ks. radcą Alojzym Jurczykiem i ks. Ernestem Krzyżokiem z Miedoni.
Ale z powodu zbyt młodego wieku, na święcenia kapłańskie musiał jeszcze  poczekać kilka miesięcy dłużej niż jego koledzy kursowi. Otrzymał je 9 lutego 1958 roku w kościele  św. Jadwigi w Zabrzu.

- reklama -

  

 

Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w par. św. Mikołaja w Raciborzu, gdzie wcześniej odbywał również praktykę diakonalną. W 1962 roku został przeniesiony do par. Ducha Świętego w Zabrzu. Od  1965 roku był  proboszczem par. św. Jadwigi w Bierdzanach. Posługi proboszcza par. św. Jadwigi w Markowicach pełni od 1 października 1980 roku.

 

 

Jest uważany przez wiernych za kapłana gorliwego, skromnego i świątobliwego. Troszczy się  o sprawy gospodarcze świątyni i jej otoczenia, ale także o wysoki poziom formacji duchowej parafian. Posiada obszerną wiedzę religijną i bogate doświadczenie duszpasterskie. Wzbudza to zaufanie nie tylko laikatu, ale także księży i przełożonych a szczególnie ks. abp. Alfonsa Nossola.

 

W uznaniu jego zasług dla Kościoła Ojciec święty Jan Paweł II w 1995 r. mianował go Kapelanem Jego Świętobliwości czyli prałatem. Niedługo potem Ks. Żagan dostąpił godności infułata. Mimo licznych obowiązków w parafii,  pełni wiele funkcji w strukturach kościelnych Diecezjii Opolskiej. Jest członkiem: Kolegium Konsultorów Diecezji Opolskiej, Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego oraz Diecezjalnej Rady Kapłańskiej. Od wielu lat księża w drodze wyborów powierzają mu obowiązki Dziekana Rejonu Raciborskiego /sięgającego terytorialnie po Głubczyce/ oraz Dziekana Dekanatu Racibórz.

 

Zapraszany jest na różne uroczystości miejskie i powiatowe, gdzie przewodniczy Eucharystii i głosi, głębokie w treści homilie jak w święta 3-go maja czy 11 listopada .

 

Od samego początku /od 1981r./ współpracuje między innymi z raciborskim Klubem Inteligencji Katolickiej. Wolny czas, a ma go bardzo mało, lubi spędzać na łonie przyrody. Mimo dojrzałego wieku, 73 lat,  Ks. infułat uprawia turystykę rowerową. Jeszcze do niedawna potrafił po porannej Mszy św.  pokonać trasę z Raciborza do rodzinnych Zebrzydowic i wrócić na wieczorne nabożeństwo. Zawsze twierdzi, iż przy pomocy Bożej można jeszcze wiele zrobić, także dla zbawienia duszy .

 

Uroczystą Mszę św, dziękczynną z okazji 50 lecia kapłaństwa dostojny jubilat odprawi w kościele p.w. św. Jadwigi w Markowicach  w niedzielę, 10 lutego, br. o godz. 12.00.

 

/KN/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here