Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 w raciborskim PCPR

– Chcemy, by usamodzielnianie się młodych ludzi, którzy opuszczają placówki opiekuńczo-wychowawcze, było realizowane wspólnie – mówi wicestarosta Andrzej Chroboczek. Zobacz WIDEO.

Materiał opublikowany na zlecenie starostwa.

- reklama -

 

Powiat Raciborski poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podejmie realizację projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki (2007-2013). Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie finansowany rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Powiatowi Raciborskiemu przypadła w udziale kwota ponad 600 tys zł.

Działaniami tymi mogą zostać objęci osoby niepełnosprawne, osoby opuszczające rodziny zastępcze, osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze.

W 2008 roku możliwe będzie wsparcie ze środków Unii Europejskiej rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – w tym m.in. turnusy rehabilitacyjne.

 

Wobec osób opuszczających rodziny zawodowe lub placówki opiekuńczo-wychowawcze podjęte będą działania polegające na skierowaniu i sfinansowaniu zajęć w ramach kształcenia ustawicznego mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego, skierowaniu i sfinansowaniu zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową.

 

– Chcielibyśmy, aby część zadań związanych z usamodzielnieniem młodych ludzi, którzy opuszczają rodziny zawodowe i placówki opiekuńczo-wychowawcze była realizowana wspólnie, na zasadzie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi – informuje wicestarosta Andrzej Chroboczek. – Na terenie powiatu raciborskiego istnieje znaczna ilość stowarzyszeń, które zajmują się dziećmi oraz rodzinami i które mogłyby pomóc w realizacji programu – dodaje Chroboczek.

 

zobacz wideo

 

/SaM/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here