Wioska Internetowa w Jankowicach

0

12 lutego w Jankowicach (gm. Kuźnia Raciborska) oddana została do użytku wioska internetowa.

W otwarciu lokum wzięło udział kilkunastu Jankowiczan oraz władze gminy. Przecięcia wstęgi dokonali: dyrektor MOKSiR – Mariola Trepiszczonek, sołtys Jankowic – Henryk Machnik, burmistrz Rita Serafin oraz wiceburmistrz Bogusław Wojtanowicz.

- reklama -

 

Propozycja utworzenia w Gminie Kuźnia Raciborska wioski internetowej po raz pierwszy pojawiła się 19 czerwca 2007 r. Wtedy to do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo z Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej, z informacją o rozpoczęciu realizacji ogólnopolskiego projektu "Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Projekt ten realizowany jest w ramach Działania 2.1 a Sektorowego Projektu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

W związku z tym, że Gmina niezwłocznie wyraziła chęć udziału w wymienionym projekcie, 2 lipca fundacja przesłała kolejne pismo, w którym szczegółowo informowała o podstawowych założeniach projektu. Z niego można było się dowiedzieć, że podstawowym celem jest utworzenie na terenie Gminy Centrum Kształcenia na odległość wyposażonego w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu, działających w ramach 256 Centrów Kształcenia rozmieszczonych na terenie całego kraju na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich.

 

Samo zaś Centrum Kształcenia, to nic innego, jak ośrodek pełniący rolę oświatowo-kulturalną, umożliwiający osobom zainteresowanym dostęp do kształcenia ustawicznego w formie on-line. W ramach projektu, z usług może korzystać każda osoba zainteresowana zdobywaniem i uzupełnianiem swojej wiedzy. Korzystanie z internetu w celu podnoszenia wiedzy i kwalifikacji oraz korzystanie ze szkoleń dostępnych w ramach utworzonej platformy e-learningowej ma być bezpłatne. W zamian, Gmina została zobowiązana do udostępnienia miejsca i lokalu, w którym owo centrum miałoby funkcjonować, a ponadto utrzymywać lokal w stanie nadającym się do użytku przez cały czas trwania projektu oraz zapewnić środki bezpieczeństwa lokalu, mające na celu zabezpieczenie przed kradzieżą i zniszczeniem sprzętu.

 

W ramach projektu, fundacja oraz Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Optoland S. A. z siedzibą w Warszawie zobowiązały się wyposażyć Centrum Kształcenia w centralne jednostki komputerów wraz z monitorami, oprogramowaniem użytkowym oraz oprogramowaniem wspomagającym kształcenie, urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny, instalację sieciową, szerokopasmowy dostęp do internetu wraz z abonamentem, telefon VOIP, system alarmowy wraz z powiadamianiem oraz meble. Umowa obowiązywać będzie do końca czerwca 2008 r, po czym Gmina ma obowiązek utrzymywać i prowadzić Centrum zgodnie z celami projektu przez minimum 5 lat od czasu jego zakończenia.

27 lipca Gmina Kuźnia Raciborska została zakwalifikowana do utworzenia na swoim terenie wspomnianego już Centrum Kształcenia, które miałoby się znajdować w Jankowicach w Wiejskim Ośrodku Kultury i Sportu.

16 października do Urzędu Miejskiego wpłynęło kolejne pismo z Dąbrowy Górniczej, w którym poinformowano, że 18 września Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia podpisała z Ministerstwem Edukacji Narodowej umowę dotyczącą realizacji projektu "Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich". Od tego momentu realizacja projektu nabrała odpowiedniego tempa.

– Na początku stycznia w Jankowicach pojawili się przedstawiciele fundacji, którzy przywieźli meble i wykonali okablowanie. W pierwszych dniach lutego zainstalowano komputery. Informacja o wiosce internetowej zostanie przez nas wkrótce szerzej ogłoszona. Zainteresowanie tego typu inwestycją jest dość spore, nawet wśród starszych mieszkańców wioski – mówi Henryk Machnik. – Nawet dziś jedna z mieszkanek przyszła tu z zeszytem, gdyż kompletnie nie potrafi obsługiwać komputera; nie potrafi nawet go włączyć. Ona chce się uczyć wszystkiego od podstaw. Takie podejście do całej sprawy bardzo nas cieszy. Jest to dla nas pewną satysfakcją, jeżeli uda się tu kogoś wyszkolić. Cieszymy się z tego, że wioska mogła tutaj powstać. Jesteśmy bardzo wdzięczni władzom gminy – burmistrz Serafin, wiceburmistrzowi Wojtanowiczowi i sekretarzowi Klimankowi za to, że wioskę udało się zrealizować właśnie w Jankowicach – dodaje nie kryjąc zadowolenia sołtys wsi.

 

W jankowickim Centrum Kształcenia znajduje się 5 stanowisk roboczych i jedno administracyjne. Komputery posiadają łącze internetowe DSL TP. Do obsługi centrum zatrudnionych jest dwoje przeszkolonych młodych ludzi, którzy pełnią rolę administratorów. Stanowiska komputerowe wyposażone są w system operacyjny Windows XP, 512 pamięci operacyjnej RAM, oprogramowanie komputerów to Microsoft Office Proffesional, zatem istnieje możliwość pisania tekstów (Word), robienia kalkulacji (Excel), obsługi poczty (Outlook Express) oraz tworzenie prezentacji (Power Point). Program posiada ponadto funkcję przeznaczoną do redagowania gazet, czyli Publisher. Na każdym komputerze zainstalowana jest mała kamera. Centrum Kształcenia posiada również dostęp do nowoczesnych form edukacji typu e-learning. – Prędkość internetu na razie nie należy do rewelacyjnych, ale będziemy się starali, aby ta przepustowość łącza była większa – mówi sekretarz miasta Dominik Klimanek.

 

Centrum w Jankowicach znajduje się w budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Dla zainteresowanych czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 13-21., natomiast w soboty i niedziele od 16-20.

/BaK/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here