Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje projekt ustawy „o dopuszczeniu pojazdów do ruchu”

  0

  Wprowadza m.in. takie zmiany, które będą niosły ze sobą określone konsekwencje dla osób zainteresowanych sprowadzeniem pojazdu spoza Unii Europejskiej.Obecnie, oprócz wymaganych określonych dokumentów, do zarejestrowania samochodu wystarczy pozytywny wynik badania technicznego. W przypadku sprowadzenia więcej niż jednego auta, dodatkowo wymagane są badania homologacyjne.

  Projekt ustawy, o którym mowa, zmienia obecnie obowiązujące przepisy. Zgodnie z art. 19 pkt 3, auta wyprodukowane lub importowane w ilości jednej sztuki określonego modelu podlegać będą rocznie dopuszczeniu jednostkowemu, o którym mówi art. 14 ust.1, precyzujący jaki zakres badań obejmie sprowadzony pojazd  – badania te są odpowiednikiem badań homologacyjnych. Dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku oraz uiszczeniu odpowiedniej opłaty katalogowej, dyrektor odpowiedniego oddziału terenowego Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) wyda zezwolenie na dopuszczenie jednostkowe pojazdu pozwalające na jego rejestrację.

  - reklama -

  Z punktu widzenia osób zainteresowanych sprowadzeniem samochodu spoza krajów UE, problemem jest ograniczona liczba jednostek, które zgodnie z ustawą, będą miały prawo takie badania przeprowadzać. Zgodnie z projektem ustawy „…badanie to przeprowadza, na koszt wnioskodawcy, jednostka badawcza upoważniona do przeprowadzania badań homologacyjnych…”. Te upoważnione jednostki to: Instytut Transportu Samochodowego (ITS) oraz  Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT), obie instytucje znajdują się w Warszawie. Do tych dwóch instytucji nie należą stacje diagnostyczne, które przeprowadzają obecnie okresowe badania techniczne pojazdów. Niezwykle istotną sprawą dla potencjalnego importera są także koszty badania. Zgodnie z art. 23 pkt 3 wspomnianego projektu ustawy „…wysokość opłat za badanie co do zgodności z wymaganiami, o których mowa w art.14 ust.1 przeprowadzone w celu uzyskania zezwolenia na dopuszczenie jednostkowe pojazdu…” nie może być wyższa niż równowartość 5 tys. EUR. Ostateczna kwota opłaty zostanie ustalona przez właściwego ministra ds transportu w drodze rozporządzenia. Zgodnie z informacją Ministerstwa Infrastruktury, wprowadzone zmiany wynikają z konieczności dostosowania naszego prawa do prawodawstwa UE. Jednym z efektów proponowanych zmian może być znaczne ograniczenie poziomu importu pojazdów pochodzących spoza krajów UE. Co  ciekawe, w ubiegłym roku spoza UE sprowadzono do Polski prawie 24 tys. aut.

  /wgg/

  Źródło: Europejski Rejestr Pojazdów

  - reklama -

  KOMENTARZE

  Please enter your comment!
  zapoznałem się z regulaminem
  Please enter your name here