Pacjenci raciborskiego szpitala narzekają na posiłki

Na polecenie starostwa przeprowadzono w raciborskim szpitalu ankietę badającą poziom satysfakcji ze świadczonych usług. O jej wynikach dyskutowano na ostatniej sesji powiatowej 26 lutego.

Badanie przeprowadzone zostało w 11 oddziałach szpitalnych (chirurgicznym, dermatologicznym, urazowo-ortopedycznym, pediatrycznym, obserwacyjno-zakaźnym, laryngologicznym, okulistycznym, wewnętrznym I, wewnętrznym II, pulmonologicznym, anestezjologii i intensywnej terapii) w okresie od 1 października do końca grudnia ubiegłego roku. W ankiecie wzięło udział 371 osób co stanowi 9 proc. 3600 wypisanych w badanym okresie pacjentów. Ankietowani to osoby w wieku do 80 roku życia: 206 kobiet i 165 mężczyzn.

- reklama -

Ankieta składała się z 8 kategorii, każda zawierała kilka pytań tematycznych, w których pacjenci oceniali m.in. pobyt w Izbie Przyjęć i na oddziałach, opiekę lekarską i pielęgniarską oraz jakość posiłków.

Pacjenci oceniali za pomocą skali od 1 (poziom niezadawalający) do 4 (bardzo wysoki). Z danych wynika, że obsługa chorego przy przyjęciu do szpitala została oceniona na poziomie wysokim i bardzo wysokim przez 70 proc. ankietowanych, natomiast 4 proc.uważa, że poziom sprawności obsługi w Izbie Przyjęć jest niezadowalający. Sale chorych podobają się aż 87 proc. osób, a tylko 2 proc. wystawiło oceny negatywne. Większość też (80 proc.) jest zadowolona z opieki pielęgniarskiej, a 2 proc. uznało, że jest niezadowalająca. Nieco niżej oceniono pracę lekarzy – pozytywnie wypowiada sie o niej 77 proc. pacjentów, 3 proc. uważa, że nie jest dobra. Oceniając diagnostykę ankietowani brali pod uwagę terminowość badań, informację o wynikach badań i uprzejmość personelu. Ocenę wysoką i bardzo wysoką podało 74 proc., niezadowolonych z procedur było 2 proc. Najbardziej za to pacjenci narzekają na jakość i temperaturę podawanych posiłków. 

 

Pacjenci skarżą się na jakość podawanych w szpitalu posiłków

 

– Mimo, że noty uzyskaliśmy bardzo wysokie nie zwalnia to nas z dalszego podnoszenia poziomu świadczonych usług medycznych – zastrzega dyrektor szpitala Ryszard Rudnik. –  Rosną oczekiwania ze strony społeczeństwa dotyczące jakości i efektywności opieki. To pacjenci wybierając lekarza, szpital, kierują się zasadą wyboru jakości. Warto więc znać ich ocenę, zasięgnąć opinii o sposobie uzyskania świadczeń, a przede wszystkim eliminować złe i wadliwe normy – dodaje.

Starosta Adam Hajduk twierdzi, że "nie ma powodu wysuwać daleko idących wniosków", bo ankieta nie była profesjonalna. – To przede wszystkim informacja dla dyrektora – mówił na sesji starosta. Radny Leonard Malcharczyk zasugerował z kolei, by wyniki dyrekcja omówiła z personelem. – Ankieta dała wyniki, na których można już bazować – stwierdził radny.

Poziom satysfakcji w szpitalu odtąd ma być badany regularnie na podstawie ankiet sporządzanych przez studentów PWSZ.

 

/SaM/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here