VII RACIBORSKIE TARGI EDUKACYJNE W PORADNI

0

Już po raz VII Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Raciborzu zaprasza młodzież na Targi Edukacyjne. Odbedą się one w dniach: 1 – 2 – 3 kwietnia 20008 r.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Referat Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu zapraszają na VII Raciborskie Targi Edukacyjne.

Cele Targów:

* stworzenie możliwości bezpośredniego zapoznania się młodzieży z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych powiatu raciborskiego oraz ofertą szkół policealnych i wyższych

* przekazanie młodzieży pełnej i rzetelnej informacji o możliwościach dalszego kształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych.

Adresaci: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, rodzice, nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy instytucji oświatowych i pozaświatowych.

Termin:

– 1 i 2 kwietnia 2008r. w godz. od 9.00 do 14.00 – dla gimnazjalistów

– 3 kwietnia 2008r. w godz. od 9.00 do 14.00 – dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Ofertę edukacyjną na rok 2008/2009 będą prezentowały:

-w dniach 1i 2 kwietnia wszystkie szkoły ponadgimnazjalne powiatu raciborskiego,

-w dniu 3 kwietnia ofertę przedstawią uczelnie wyższe, szkoły policealne, średnie szkoły uzupełniające.

Miejsce Targów Edukacyjnych:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu
ul. Jana 14
tel. 032-415-35-47

- reklama -
- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here