II Raciborski Bieg Profilaktyczny

31 maja o godz. 11.00 rozpocznie się już drugi Raciborski Bieg Profilaktyczny, mający propagować aktywny i zdrowy tryb życia.

Bieg ma też popularyzować bieganie jako najprostszą formę aktywnego wypoczynku i rekreacji ruchowej, ma popularyzować masową rekreację biegową wśród mieszkańców. Przy okazji to promocja miasta oraz uczczenie jego 900-lecia – mówi wiceprezydent Ludmiła Nowacka.

- reklama -

 

PATRONAT HONOROWY
Prezydent Miasta Racibórz

 

ORGANIZATOR
Uczniowski Klub Sportowy "Victoria" przy Szkole Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu.

 

WSPÓŁORGANIZATORZY
– Urząd Miasta i Gminy Racibórz
– Ośrodek Sportu i Rekreacji Racibórz
– Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu
– MKS – SMS "VICTORIA" Racibórz
– Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu
– Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu
– Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu
– ZOZ Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu

 

TERMIN I MIEJSCE
31 maj – Racibórz – Plac Długosza

 

TRASA
Trasa biegów przebiegać będzie: START- ul. Nowa (Biuro Podróży ORBIS), ul. Szewska, ul. Mickiewicza, META – ul. Nowa. Szczegółowa mapka trasy będzie dostępna przed biegiem.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
W imprezie uczestniczą uczniowie raciborskich szkół. Szkoły biorące udział w zawodach zgłaszają uczniów wg przyznanego limitu osobowego. Każdy uczestnik biegu otrzymuje koszulkę, w której ma obowiązek startu oraz kartkę startową wydaną przez organizatora biegu. Organizator ubezpiecza wszystkich uczestników zawodów. Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać aktualną kartę zdrowia i pisemną zgodę rodziców (opiekunów) na udział w biegu. Za ważność kart zdrowia i zgody rodziców odpowiedzialni są opiekunowie zgłoszonych szkół.

 

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia szkół prosimy przesłać do 23 maja faksem – 032 415 56 44 lub email: [email protected].
Karta zgłoszenia powinna zawierać: imię, nazwisko, rocznik, dystans, nr szkoły.

 

Zgłoszenia sztafet rodzinnych w dniu zawodów w biurze zawodów.

 

BIURO ZAWODÓW
Biuro zawodów mieścić się będzie na Pl. Długosza od godziny 9.00 do 10.30, gdzie odbywać się będzie weryfikacja zgłoszonych zawodników (karty zdrowia lub zgody rodziców, legitymacje).

 

DYSTANS I KATEGORIE WIEKOWE
– Bieg VIP-ów (osoby zaproszone) – 400m
– Bieg Integracyjny (inwalidzi) start wspólny dla dziewcząt i chłopców – 600m
– Biegi dzieci
dziewczęta chłopcy
kl. I – II (ur. 2000-1999) 400 m 400 m
kl. III – IV (ur. 1998-97) 600 m 600 m
kl. V – VI (ur. 1996-95) 1000 m 1000 m
Gimnazjum I – II (ur. 1994-93) 1200 m 1200 m
Gimnazjum III (ur. 1992) 2000 m 2000 m
Szkoły Ponadgimnazjalne I -III (ur. 1991-89) 2000m 2000m
– Sztafety rodzinne ( mama + tata + dziecko – rodziców mogą zastąpić dziadkowie) 3 x 200m

 

NAGRODY
W biegach szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych zwycięzcy otrzymują puchary, za miejsca I-III zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe, za miejsca I-VI dyplomy.
W Biegu Integracyjnym uczestnicy otrzymują pamiątkową koszulkę i "słodki upominek".
W sztafetach rodzinnych za miejsca I-III puchary.

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE
– bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
– bieg odbędzie się przy częściowo zamkniętym ruchu ulicznym,
– w czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną,
– zawodnicy będą mieli zapewnioną szatnię w SP Nr 4 w godz. od 10.00 do 14.00
interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

PROGRAM ZAWODÓW
11.00 – otwarcie zawodów
11.05 – bieg VIP-ów
11.10 – bieg integracyjny (inwalidzi)
11.15 – bieg I – II kl. Dz.
11.25 – bieg I – II kl. Chł.
11.35 – bieg III – IV kl. Dz.
11.45 – bieg III – IV kl. Chł.
11.55 – bieg V – VI kl. Dz.
12.05 – bieg V – VI kl. Chł.
12.20 – bieg I – II kl. Dz. Gm.
12.35 – bieg I – II kl. Chł. Gm.
12.40 – bieg III Gm. – Dz. i Chł.
12.50 – bieg I – III Szkoły Ponadgimnazjalne Dz. I Chł.
13.00 – bieg – "sztafety rodzinne"
13.00 – dekoracja zwycięzców

 

INFORMACJA
Informacje na temat biegu można uzyskać po nr tel. 0602 534 330, 0696 363 031.

 

Patronat medialny nad imprezą sprawuje Raciborski Portal Internetowy.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here