Współpraca z integracją

0

Od kilku już lat młodzież z Gimnazjum Nr 5 działająca w uczniowskim klubie
„Enigma” i w TPD współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Kietrzu, gdzie przebywają dziewczęta wymagające opieki specjalnej.Opiekunowie klubu J. Nowak i A. Dąbkowska przy współpracy z siostrą K. Zachwieją i A. Kołos z DPS organizują wspólne spotkania integracyjne.

Poprzez zajęcia i zabawy młodzi ludzie uczą się empatii oraz umiejętności niesienia bezinteresownej pomocy i okazania uczuć.
W grudniu zorganizowano w gimnazjum „Wielką Świąteczną Loterię Fantową”, której celem było zebranie środków na wsparcie dzieci przebywających w placówce. Dzięki ofiarności raciborskich przedsiębiorców i sprzedawców udało się z funduszy zebranych z loterii zakupić sprzęt DVD i słodycze dla naszych gospodarzy- dzieci i przekazać na wspólnym spotkaniu 14.05.br.
Zajęcia pozwoliły przełamać bariery w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi i zbliżyły do siebie dziewczęta, poprzez okazanie zainteresowania i ciepła.
Kolejne spotkanie ale już w Gimnazjum Nr 5 zaplanowano na czerwiec br.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here