ChSJ ma 15 lat

Chrześcijańskie Stowarzyszenie "Jerozolima" z Kuźni Raciborskiej obchodzi w tym roku 15-lecie istnienia.

Z tej okazji 4 czerwca w hotelu "Jantar" odbyło się spotkanie z osobistościami życia publicznego kuźniańskiego regionu. Na uroczystości – oprócz osób odpowiedzialnych za prowadzenie poszczególnych grup wsparcia przy stowarzyszeniu – obecni byli przedstawiciele władz, kierownicy instytucji podległych Urzędowi Miejskiemu oraz osoby współdziałające z tą pozarządową organizacją.

- reklama -

 

Szanownych gości powitał prezes stowarzyszenia – Grzegorz Erynkwajt. W swym krótkim przemówieniu scharakteryzował zakres działalności organizacji oraz zaprosił do obejrzenia prezentacji multimedialnej, która w szerszym zakresie przybliżyła zebranym pracę ChSJ. Nim jednak do niej doszło, głos zabrała burmistrz Kuźni Raciborskiej – Rita Serafin: – Chrześcijańskie Stowarzyszenie "Jerozolima" już od 15 lat czynnie uczestniczy w sferze naszego życia społecznego. Przez ten okres podejmowali się różnych działań, które zawsze realizowali z powodzeniem i skutecznie. Do najważniejszych zadań – kontynuowała burmistrz Serafin – należy sprawna akcja pomocy rozdzielenia żywności dla najbiedniejszych osób w gminie, przeprowadzenie akcji "Lato" oraz ciągłe niesienie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu. R. Serafin zwróciła również uwagę na to, że gros działań ChSJ odbywa się kosztem prywatnych dochodów członków stowarzyszenia, co dodatkowo zasługuje na szczere wyrazy uznania.

 

O kilka słów poproszono także obecnego na sali posła Henryka Siedlaczka: – Pani burmistrz wspomniała tu o programach żywnościowych. Ja to akurat dobrze pamiętam, gdyż byłem w tym czasie starostą raciborskim i dzięki niesamowitej sprawności, którą wykazaliście Państwo, gmina Kuźnia Raciborska skorzystała w niesamowity sposób z tej pomocy. Dobrze, że mamy okazję raz na te 15 lat spotkać się wspólnie, gdyż razem tworzymy pewną, ponadlokalną społeczność, w której potrafimy docenić drugiego człowieka.

 

Z kolei Jan Kluska, dziękując za zaproszenie i pamiątkowy długopis, który otrzymali wszyscy przybyli na uroczystość powiedział: – Kwiecie młodzieży (zarząd ChSJ składa się głównie z bardzo młodych osób – dop. aut.), od prawie 50 lat, jako mieszkaniec Kuźni z tytułu pełnionych kiedyś zawodowych i społecznych funkcji, mam okazję przyglądać się różnym społecznikom, różnym grupom młodzieżowym – i nie tylko tym, którzy chcieli w jakiś sposób to nasze miasto budować i rozwijać – nie tylko poprzez architekturę budowlaną, ale także przez architekturę człowieka, przez psychologię, budowanie ducha i kształtowanie charakteru. Myślę, że otrzymanym przez Was długopisem, albo innym, bo ten to zostawię sobie na pamiątkę, będę mógł jeszcze nieraz napisać wiele cennych notatek z kroniki Waszej pracy.

Następnie prezes Erynkwajt poprosił burmistrz Serafin i posła Siedlaczka o wspólne przekrojenie tortu, jaki z okazji jubileuszu przygotowali organizatorzy spotkania. W chwilę potem rozpoczęła się kilkunastominutowa prezentacja, którą przedstawili: Stefan Wardenga, który na co dzień kieruje Komputerowym Klubem Przyjaciół, mieszczącym się w piwnicach MOKSiR-u, Krzysztof Miara, kierujący Grupą Wsparcia Dla Osób Uzależnionych, Janusz Adamczyk z Klubu Bezpieczna Przystań, gdzie prowadzone są zajęcia z dziećmi w różnej grupie wiekowej trzy razy w tygodniu, Bernard i Klaudia Niesporek udzielający porad rodzinnych oraz Andrzej Jaworski, będący prezesem rybnickiej filii kuźniańskiego ChSJ, a jednocześnie kierownik rybnickiej Grupy Wsparcia Dla Osób Uzależnionych.

 

– To są osoby, które są odpowiedzialne za to, czym kierują. My nadal chcemy w tym mieście funkcjonować, chcemy pomagać, mamy wiele pomysłów, tylko czasami brak nam odpowiednich funduszy. Więc często szukamy sponsorów, czasami korzystamy z pomocy Urzędu Miejskiego, ale nie chcemy pewnych spraw znów nadwerężać, gdyż wiemy, że na terenie naszej gminy działa wiele innych stowarzyszeń, które też mają swoje potrzeby – mówi prezes ChSJ.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie "Jerozolima" powstało w 1994 r. z inicjatywy Dariusza Nienartowicza i Piotra Walkowicza. Oficjalne zarejestrowanie organizacji nastąpiło w rok później. Funkcję prezesa pełni obecnie Grzegorz Erynkwajt, wiceprezesem jest Piotr Nienartowicz, skarbnikiem Lidia Walczak, sekretarzem – Edyta Depta, a członkiem zarządu – wspomniany już wyżej D. Nienartowicz. Głównym celem organizacji jest rozpowszechnianie i kształtowanie zasad etyki, postaw tolerancji, moralności chrześcijańskiej w oparciu o uniwersalne metody nauki ewangelicznej, popularyzowanie wiedzy ewangelicznej, kształtowanie postaw, przestrzeganie prawa konstytucyjnego, porządku społecznego naszego kraju, krzewienie gospodarności etosu pracy, umacnianie rodziny, ochrona zdrowia oraz walka z wszelkimi objawami patologii społecznej. Do głównych zadań należy także włączanie się do ogólnospołecznej akcji na rzecz kształtowania postaw moralnych społeczeństwa, zwalczanie nałogów jak alkoholizm, nikotyna i narkomania. Kuźniański ChSJ skupia dziś blisko 60 osób.

Obchody jubileuszu 15-lecia ChSJ trwać będą w Kuźni Raciborskiej do 18 czerwca.

/BaK/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here