Rolnicy zajmują pas drogowy

0

Wielokrotnie na łamach biuletynu Gminy Rudnik podejmowano problem naruszania pasa drogowego przez rolników i plantatorów.

Niestety mimo licznych apeli Wójta Gminy sytuacja nadal pozostaje bez zmian. Oddane do użytku w 2007 roku drogi transportu rolniczego, ułatwiające w znaczny sposób komunikację wewnątrzgminną oraz usprawniające dojazdy do pól, w dalszym ciągu, nie są należycie eksploatowane.

- reklama -

 

W bieżącym roku planuje się kolejne gminne inwestycje drogowe. Jak wszystkim wiadomo budowa tych dróg oraz ich bieżące utrzymanie stanowią spory wydatek z gminnego budżetu.

 

Z przykrością stwierdza się, że na drogach śródpolnych stale zdarzają się sytuacje, że rolnicy ze swymi uprawami wchodzą w pas drogowy. Stwarza to realne zagrożenie uszkodzenia pobocza oraz drogi. Zdarza się też nader często, że wykonujący roboty polowe rolnicy doprowadzają do zabrudzenia nawierzchni.

 

Po raz kolejny zwracamy uwagę na to, by nie wchodzić z robotami polowymi i uprawami w pas drogowy. Należy zaprzestać upraw w odległości minimum od 0,6m do 0,8m od pobocza drogi. Nie należy również zawracać z maszynami nad drogą ponieważ powoduje to nanoszenie ziemi, kamieni itd. bezpośrednio na drogę. Jeżeli doszło już do takiej sytuacji prosimy o uprzątnięcie za sobą powstałych zanieczyszczeń.

 

Rolnicy nie są jedynymi użytkownikami tych dróg, korzystają z nich także kierowcy samochodów osobowych oraz rowerzyści. Ustawa o drogach publicznych art. 39.1 mówi wyraźnie: "Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego(…) W szczególności zabrania się (…) zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego".

 

W świetle przepisów kodeksu wykroczeń art. 100 niszczenie lub  zawężanie pasa drogowego lub przydrożnego skutkować może karą grzywny do 1000 zł albo karą nagany. Po tegorocznych żniwach proszę o zastosowanie się do niniejszego apelu, ponieważ Posterunek Policji w Rudniku zwracać będzie baczną uwagę na respektowanie powyżej przytoczonych przepisów.

 

/Gmina Rudnik/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here